Etusivu

Korkeatasoinen lukio Kirkkonummen keskustassa

Olemme jatko-opintoihin valmentava yleislukio. Valmennamme opiskelijoita alusta lähtien hyviin opiskelutaitoihin. Kurssitarjonta kaikissa oppiaineissa on laaja ja toteutuu omalla koululla.

Yksilöllisiä opintopolkuja ja monipuolisia painotuksia

Kannustavassa opiskeluilmapiirissä voi painottaa matemaattis-luonnontieteellisiä, humanistis-yhteiskuntatieteellisiä sekä taito- ja taideaineita tai vieraita kieliä. Pitkän matematiikan tarjonta on erinomainen. Luonnontieteissä tarjoamme erikoiskursseja mm. modernissa ja laskennallisessa fysiikassa, kokeellisessa kemiassa ja mikrobiologiassa sekä biologian retkikursseina. Tiede ja tulevaisuus -opiskelussa teemme kiinnostavaa yhteistyötä yliopistojen kanssa. Historiassa, psykologiassa ja muissa reaaliaineissa voi sukeltaa ihmiselämän ja kulttuurin ilmiöihin. Opintomatkoja tehdään Euroopan juurille mm. Roomaan ja Ateenaan.

Liikuntaa ja taidetta

Ainutlaatuisessa liikuntapainotuksessa voi valita säännöllistä aamuliikuntaa, laitesukellusta ja muita liikunnan erikoiskursseja. Taidepainotuksessa eläydytään ilmaisutaidossa, musiikkiprojekteissa, kuorossa tai Porkkala Steel Bandissa. Kuvataiteen, kirjallisuuden ja mediataitojen kursseilla harjaannutaan tekstin, kuvan ja liikkuvan kuvan tuottamiseen.