Etusivu

Korkeatasoinen lukio Kirkkonummen keskustassa

Olemme jatko-opintoihin valmentava, kiinnostavan ja ajanmukaisen opetustarjonnan yleislukio. Porkkalan lukiossa on mahdollista opiskella yleislinjan lisäksi tulevaisuuslinjalla, joka aloitti toimintansa syksyllä 2021. Tulevaisuuslinjan opinnot tuovat kaikkien lukion opiskelijoiden saataville monitieteisiä ja laaja-alaisia näkökulmia nykypäivän ja tulevaisuuden ilmiöihin. Lukiomme opiskelijat ovat saavuttaneet ylioppilaskokeissa hyviä tuloksia, jotka ovat valtakunnan kärkitasoa suhteessa ylioppilaiden aloituskeskiarvoihin. 

Yksilöllisiä opintopolkuja ja monipuolisia painotuksia

Porkkalan lukion kannustavassa ilmapiirissä tuemme jokaista opiskelijaa yksilöllisen opinto­polun toteutuksessa. Laajasta opintotarjonnastamme voi erilaisin painotuksin tehdä valintoja, jotka tukevat omia kiinnostuksen kohteita ja jatko-opintosuunnitelmia. Järjestämme aktiivisesti teemapäiviä ja vierailuita sekä opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille. Vuorovaikutus korkeakoulujen ja työelämän suuntiin on monipuolista.

Meillä voit painottaa matemaattis-luonnontieteellisiä, humanistis-yhteiskuntatieteellisiä sekä taito- ja taideaineita tai vieraita kieliä. Pitkän matematiikan tarjonta on erinomainen. Luonnontieteissä tarjoamme erikoisopintoja mm. tutkivassa ja laskennallisessa fysiikassa, kokeellisessa kemiassa ja mikrobiologiassa sekä biologian retkiopintoina.

Liikuntaa ja taidetta

Emme unohda liikuntaa tai taideaineita. Liikuntapainotuksessa voi valita opintoihinsa säännöllistä aamuliikuntaa, laitesukellusta tai muita liikunnan erikoisopintojaksoja. Jaettua iloa taiteen parissa voi kokea ilmaisutaidossa, musiikkiprojekteissa, kuorossa tai Porkkala Steel Bandissa kuin myös monipuolisissa kuvataiteen opintojaksoissa. 

Tulevaisuuslinjalta eväitä monisärmäiseen maailmaan 

Syksystä 2021 alkaen meillä on ollut mahdollista opiskella yleislinjan lisäksi tulevaisuuslinjalla, jonka erityinen tunnusmerkki on tulevaisuuden ilmiöihin keskittyvä ja kaikille avoin opintotarjonta. Opinnoissa tarkastellaan tulevaisuuden ilmiöitä tulevaisuudentutkimuksen, tieteen, teknologian ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö on tärkeä osa linjan toimintaa ja linjan kumppanina toimii Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Linja tarjoaa opiskelijoille toiminnallisuutta, näköaloja tulevaisuuteen ja mahdollisuuksia syventyä omiin kiinnostuksen kohteisiin. Tulevaisuuslinjalle valitaan vuosittain 30 opiskelijaa.