Etusivu

Korkeatasoinen lukio Kirkkonummen keskustassa

Olemme jatko-opintoihin valmentava yleislukio. Valmennamme opiskelijoita alusta lähtien hyviin opiskelutaitoihin. Kurssitarjonta kaikissa oppiaineissa on laaja ja toteutuu omalla koululla.

Yksilöllisiä opintopolkuja ja monipuolisia painotuksia

Kannustavassa opiskeluilmapiirissä voi painottaa matemaattis-luonnontieteellisiä, humanistis-yhteiskuntatieteellisiä sekä taito- ja taideaineita tai vieraita kieliä. Pitkän matematiikan tarjonta on erinomainen. Luonnontieteissä tarjoamme erikoisopintoja mm. modernissa ja laskennallisessa fysiikassa, kokeellisessa kemiassa ja mikrobiologiassa sekä biologian retkikursseina. Tiede ja tulevaisuus -opiskelussa teemme kiinnostavaa yhteistyötä yliopistojen kanssa. Historiassa, psykologiassa ja muissa reaaliaineissa voi sukeltaa ihmiselämän ja kulttuurin ilmiöihin. Opintomatkoja tehdään Euroopan juurille mm. Roomaan ja Ateenaan.

Tulevaisuuslinjalta eväitä monisärmäiseen maailmaan 

Syksystä 2021 alkaen on mahdollista opiskella yleislinjan lisäksi tulevaisuuslinjalla, jonka erityinen tunnusmerkki on tulevaisuuden ilmiöihin keskittyvä ja kaikille avoin opintotarjonta. Opinnoissa tarkastellaan tulevaisuuden ilmiöitä tulevaisuudentutkimuksen, tieteen ja teknologian sekä kestävän kehityksen näkökulmasta. Korkeakoulu- ja yritysyhteistyö on tärkeä osa linjan toimintaa. Linja tarjoaa opiskelijoille toiminnallisuutta, näköaloja tulevaisuuteen ja mahdollisuuksia syventyä omiin kiinnostuksen kohteisiin. Tulevaisuuslinjalle valitaan vuosittain 30 opiskelijaa. 

Liikuntaa ja taidetta

Ainutlaatuisessa liikuntapainotuksessa voi valita säännöllistä aamuliikuntaa, laitesukellusta ja muita liikunnan erikoiskursseja. Taideopinnoissa eläydytään ilmaisutaidossa, musiikkiprojekteissa, kuorossa tai Porkkala Steel Bandissa.