Pohjapiirustusten työstämistä

Kuvaamataidonkurssilla tehdään omasta kodista pohjapiirustukset sekä pienoismallit.