Eurooppa-päivän ohjelma

Porkkalan lukiossa vietetään Eurooppa-päivää 9.5. työpajojen muodossa. Päivän ohjelma ja työpajakuvaukset löytyvät alta. Tarkemmat ohjeet pajoihin ilmoittautumista varten on annettu rotissa 30.4.

9.30-9.55 Päivän aloitus liikuntasalissa
Puhujavieraana Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

10.00-11.00 ja 11.10-12.10 Työpajat
Opiskelijat osallistuvat työpajoihin (kts. kuvaukset alla)

12.10-12.50 Ruokailu

12.50-n.14.20 Tilaisuus juhlasalissa
Puhujavieraana Riina Pulkkinen (Johtava asiantuntija, Yhteiskunnallinen koulutus, SITRA). Lisäksi esiintyy koulun kuoro ja Porkkala Steel Band. Tilaisuudessa myös julkaistaan valokuvakilpailun ja kielivisan voittajat sekä äänestetään mihin kohteeseen Tulevaisuuskahvilan tuotot lahjoitetaan. Juontajina Hanna Mukku & Tommi Laiho.

Työpajakuvaukset:

TS1 ja TS2 Tulevaisuussanomat
20 hlöä, 2x60min
Mitä lukee lehdessä vuonna 2048? Tulevaisuuden sanomat -harjoituksen avulla voit arkipäiväistää tulevaisuutta uutisotsikoiden avulla. Työpajassa konkretisoidaan ajatuksia ja olettamuksia siitä millaiseksi tulevaisuus voi muodostua.

EK1 ja EK2, Ekokritiikki
15 hlöä, 2x60min
Pelastaako ekologinen kuluttaminen maailman ilmastokriisiltä? Onko ilmastokeskustelussa tilaa kriittiselle ajattelulle? Filosofiapajassa argumentoidaan näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Pajaa vetävät filosofian opiskelijat Iines Lampinen ja Mika Leinonen.

RP1 ja RP2, Roskapoliisi
30 hlöä, 2x60min
Pajassa käsitellään Roskapoliisin johdolla kierrätystä ja lajittelua, roskasähköä, jätevoimaloita, hiilikädenjälkea ja I love muovi – kampanjaa.

KN1 ja KN2, Kävele (tai juokse) naiselle ammatti
35 hlöä, 2x60min
Naisten pankin järjestämä kävele naiselle ammatti-kampanja auttaa kehitysmaiden naisia kouluttautumaan ammattiin, työllistymään ja ryhtymään yrittäjäksi. Suuntaa lenkkarisi kohti Jerikonmäkeä, kävele tai juokse haluamasi matka/aika ja lahjoita sopivaksi katsomasi summa hyväntekeväisyyteen. Esim. 15€: nainen saa siemenet viljelyn aloittamiseksi, 25€: nainen saa kuuden kanan kanatarhan ja 30€: tuet ammatillista koulutusta. Voit hankkia itsellesi myös sponsorin tukemaan kävelyäsi! Tule kävelemään kestävää hyvinvointia kehitysmaan naisille!

GM1 ja GM2, Gapminder
20 hlöä, 2x60min
Tutustutaan maantieteen opiskelijoiden johdatuksella maapallon eri alueiden kehittyneisyyden vertailuun valtiotyökaluohjelman avulla. Ohjelmalla voidaan vertailla eri muuttujien avulla tiettyjen valittujen valtioiden tai kaikkien maapallon valtioiden tilannetta.

ME 1 ja ME2, Metsähallituksen ekosysteemi-työpaja
20 hlöä, 2x60min
Tule mukaan luomaan oma ekosysteemi. Mitä tapahtuu, kun ekosysteemi tuhoutuu? Haasta itsesi ja ajattelusi ennennäkemättömässä pelissä, jossa jokaisen osallistujan täytyy miettiä, miten toimia. Muista ottaa mukaan ulkovaatteet ja iloinen mieli.

SP1 ja SP2, Suomen pakolaisapu
25hlöä, 2x60min
Suomen pakolaisavun pitämä työpaja pakolaisuudesta.

PU1, Puolueet ja kestävä kehitys
30 hlöä, 1x60min
Työpajassa eri puoleiden puolueohjelmia tutkitaan ryhmissä kiinnittäen huomiota kestävän kehityksen teemoihin. Millaisia teemoja puolueet nostaa esille ja mitä jätetään mainitsematta? Omat koneet mukaan!

PA2, Pandemia
20 hlöä, 1x60min
Simuloidaan pandemian kulkua ja pohditaan pandemian syntyyn johtavia olosuhteita kestävän kehityksen näkökulmasta

PR3, Printtikassi
25 hlöä, 120min
Suunnitellaan lukiolle oma printtikassi. Samalla perehdytään materiaaleihin ja ostoskassien ilmastovaikutuksiin.

BIO3, Biomuovityöpaja
20 hlöä, 120min
Tutustutaan biomuoveihin ja valmistetaan niitä itse kotoa löytyvistä tuotteista. Pohditaan biomuovien mahdollisuuksia ja hyötyjä ja haittoja.

HIN3, Hinku-työpaja
30 hlöä, 120min
Kirkkonummi on mukana Hiilineutraalit kunnat -verkostosa (HINKU). Tule kuulemaan, miten kunta osallistuu kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja ideoimaan lisää toimia kestävän kehityksen puolesta.

HIR3, Hirsala Golf
20 hlöä, 240min
Liikuntapajassa opiskelijat osallistuvat kaksiosaiseen luentoon, jonka ensimmäisessä osassa kerrotaan golfista lajina ympäristöasioiden sekä laajemmassa mittakaavassa kestävän kehityksen näkökulmasta. Toinen osa lähestyy golfia yritystoiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen kautta. Luento-osuuden lisäksi opiskelijat pääsevät osallistumaan lyönti- sekä alkeispeliharjoitteluun.

VAS3, Vastamainokset
25 hlöä, 120min
Pajassa suunnitellaan oma vastamainos, joka kyseenalaistaa valmiin mainoksen arvoja ja leikittelee erityisesti sloganeilla.

TAK3, Taksvärkki ry.:n Yhdenvertaisuus-työpaja
25 hlöä, 90min
Kansalaisjärjestö Taksvärkki ry:n globaalikasvattajien työpaja yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista.

DOK3, Dokumenttielokuvapaja
30 hlöä, 120min
Katsotaan dokumenttielokuva kestävään kehitykseen liittyen.