Onnea kevään 2019 uusille ylioppilaille!

Porkkalan lukion
kevään 2019 ylioppilaat

Päivälinja

Ahlgren Minea
Berg Jutta
Chydenius Anette
Collander Akseli
Dahina Sami
Grönberg Otto
Haapala Kullervo
Haapio Joonas
Haimakainen Aino
Hakala Juuso
Henriksson Nuutti
Herlevi Eino
Hietasalo Veeti
Hämäläinen Robert
Hölttä Sara
Jalamo Susanna
Jalas Albert
Jalonen Amanda
Joensuu Robert
Jokinen Annika
Juslin Olivia
Kaipiainen Mitja
Kalliomäki Joona
Kanerva Enni
Karlsson Anton
Karppinen Tuukka
Kellomäki Oliver
Kiili Helmi-Maria
Kilappa Petra
Kima Emmi
Kinnunen Sauli
Koivusaari Eelis
Korhonen Petteri
Koski Henri
Kreus Henri
Kukko Milja
Kurvinen Sami
Kylliäinen Oiva
Laaksonen Jonathan
Lamppu Henna
Lehto Tuuli
Lepistö Jenni
Leskinen Arttu
Liitsola Jere
Lindström Henri
Lämsä Rosa
Martin Samuel
Mikkola Petteri
Mikkonen Rasmus
Moisio Leo-Pauli
Muinonen Noora
Mustonen Peter
Nissi Sofia
Nummela Valtteri
Nummelin Erika

Paananen Eetu
Pallonen Vuokko
Peltola Elias
Puisto Tommi
Päivärinta Samuel
Pöyhtäri Paulus
Rabb Hannes
Railamaa Enni
Rainio Rasmus
Raitasuo Nella
Rajala Elsa
Rehn Ville
Reiman Roni
Riabchikov Alexey
Rissanen Markus
Rissanen Roosa
Ruonakoski Tiia
Ryynänen Volter
Saari Teemu
Salmi Elias
Salmi Rasmus
Sampo Eero
Sandstedt Cheryl
Smolander Moona
Soljanto Pyry
Sopanen Tommi
Sorvali Matias
Soukko Leevi
Sume Ville
Suominen Miko
Tahko Iida
Tahvanainen Rosa
Tammela Joona
Thun Fanny
Tikkanen Topias
Turtiainen Jasmin
Usmi Topias
Warren Sofia
Vento Saara
Viljanen Tuuli
Villanen Petteri
Wirtanen Nea

Aikuislinja

Julku Pinja
Kamunen Niilo
Kantola Toni
Kontio Oona
Korhonen Jenna
Leevand Kristel
Mulari Aleksi
Rämö Henna
Ylimaula Tomi