Tulevaisuus yrittäjänä? – mieluisaa tutustumista yrittäjyyteen

YH8 on virkistävän erilainen kurssi, jonka aiheena on yrittäjyys. Soveltavana kurssina siinä ei myöskään ole painetta siitä, että hiki hatussa pitäisi päntätä päästäkseen läpi. Yrittäjyyttä lähestytään oman arjen ja mahdollisten vierailijoiden näkökulmista. Kurssin katse suuntautuu tulevaisuuteen ja sen tuomiin muutoksiin. Tunneilla mietitään, mitä taitoja ja tietoja yrittäjyys vaatii.

Opiskelijoille tehdyssä kyselyssä hehkuu positiivisuus. Kaikki vastaajat viihtyivät kurssilla ja suosittelisivat sitä muillekin. Yli puolet piti parhaana asiana kurssissa oman yrityksen suunnittelua ja ryhmätöitä, joita esiteltiin luokalle. Tietosisällöltään kurssi on taltuttanut tiedonjanoisimmatkin.

Moni opiskelija oli päätynyt kurssille uteliaisuuttaan, ja tässä tapauksessa uuden kokeileminen on kannattanut, koska opiskelijoiden kokemukset ovat pelkästään myönteisiä. Vain yrittäjäksi tähtääville opiskelijoille kurssi ei ole, vaan sen opettama asenne ja tiedot ovat hyödyllisiä taatusti millä tahansa alalla.

Lyhyesti sanottuna YH8-kurssi on opiskelijoiden mukaan ”innostava, mielenkiintoinen ja hyödyllinen”. Rohkeasti vain kokeilemaan!