Englannin suullisen kielitaidon kurssi – varmuutta puhumiseen!

Osallistuin ENA8-kurssille, joka siis on puhekurssi. Kurssin päätarkoitus oli parantaa opiskelijoiden kykyä puhua englantia ja olla itsevarmempia siitä, mitä ääneen sanoo. Nykyään videolähetysten myötä suullinen kanssakäyminen etäyhteyksin on kasvanut reilusti, joten on tärkeä kirjoitustaitojen lisäksi osata puhua sujuvasti englantia.

Oppitunneilla puhuimme muiden ikäistemme kanssa keskenään, mikä mielestäni selvästi vähensi opiskelijoiden pelkoa puhua ääneen. Puhumista harjoiteltiin esimerkiksi roolileikkien, kuten lääkärikäynnin sekä hotellivarauksen, avulla rennossa ilmapiirissä. Myös ajankohtaisista asioista, muiden opiskelijoiden mielipiteistä ja omista ajatuksista pääsi puhumaan, jolloin muista ihmisistä oppi myös paljon asioita. Kurssilla oli pari suullista esitelmää, joissa sai useimmiten kertoa omasta kiinnostuksenkohteestaan.

Kurssissa paras asia varmaankin kaikkien mielestä oli se, ettei puheen tarvinnut olla täydellistä kielioppia. Sai esimerkiksi käyttää slangisanoja ja muita luonnollisia puhekielen ilmaisuja.

Kurssin ”kokeena” toimi parin kanssa suoritettavat pienet tehtävät: lyhyen tekstin ääneen luku sekä tekstin aiheesta kysyttävät kysymykset kaverille. Myös yleisesti mielipiteistä kysyttiin ajatuskartalla esiintyvien kysymysten avulla. Opettaja arvioi puheen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen vierestä kuuntelemalla parin keskustelua. Lopulliseen kurssiarvosanaan vaikutti myös työskentely kurssilla.

Loppujen lopuksi nautin kurssista täysin, se oli yksi parhaimpia kursseja, joilla olen lukiossa ollut. Rakastan englannin kielen puhumista, joten tällä kurssilla sain jutella kiinnostavista asioista muiden ihmisten kanssa.