Kevään ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen keväällä koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi kevään 2021 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi.

Uudet koepäivät ovat: 

ti 16.3.äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
to 18.3.vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
italia
portugali
latina
saame
pe 19.3.äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ma 22.3.vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa
venäjä
ti 23.3. uusi päivämatematiikka, lyhyt oppimäärä
ke 24.3.matematiikka, pitkä oppimäärä
to 25.3. uusi päiväbiologia, filosofia, psykologia
pe 26.3.fysiikka, historia
ma 29.3.toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 30.3. uusi päivämaantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi
ke 31.3.kemia, terveystieto
ke 7.4.saamen äidinkielen koe

YTL:n tiedote: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1022-kevaan_ylioppilastutkinnon_koepaivia_muutetaan_koronavirustilanteen_jatkumisen_vuoksi%20