Porkkalan lukiossa starttaa uusi opiskelijalähtöinen EINO-hanke!

Viime syksynä Opetushallitus ja Suomen Yhdysvaltain suurlähetystö julkaisivat Transatlantic Classroom Program -ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa lukioiden kansainvälisyyttä ja transatlanttista yhteistyötä. Ohjelman kautta rahoitetuissa hankkeissa suomalaiset ja yhdysvaltalaiset lukiot tekevät yhteistyötä valitun teeman parissa. Rahoitusmahdollisuuden satuttua eteen Porkkalan lukion toisen vuoden opiskelijat Maliina Heikkilä, Milja Pulli, Ida Lehtinen, Waula Taimela, Claudia Johansson sekä Satu Partanen saivat idean tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden parantamisesta kouluympäristössä. Ohjelmaan lähetettiin hakemus, ja uuden hankkeen on määrä käynnistyä alkuvuodesta yhdessä yhdysvaltalaisen kumppanikoulun kanssa. Kumppanikoulu University Prep sijaitsee Yhdysvalloissa Seattlessa, jossa myös myöhempi kahden viikon vaihtojakso suoritetaan.

“Hanke on erinomainen mahdollisuus päästä tutustumaan toiseen kulttuuriin ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Olemme todella innoissamme!”

EINO – Equality, Internationality and Opportunities

EINO-hankkeen päämääränä on vertailla Suomen sekä Yhdysvaltojen kouluympäristöjä ja tarkastella näitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista yhdistäen kestävän kehityksen ja teknologian mahdollisuudet. Vaihto-ohjelman tavoitteena on edistää opiskelijoiden kansainvälisyysvalmiuksien sekä kielitaidon kehittymistä, edistää yhteisöjen kansainvälistä ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja lisätä maiden välistä keskinäistä ymmärrystä ja tuoda ensikäden tietoa Suomesta ja Yhdysvalloista.

“Hanke on erinomainen mahdollisuus päästä tutustumaan toiseen kulttuuriin ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Olemme todella innoissamme!” kommentoi hankkeen parissa toimiva opiskelija Maliina Heikkilä.

Opiskelijalähtöinen hanke sai välittömän tuen opettajilta, joiden avulla hakemusta valmisteltiin menestyksekkäästi. Porkkalan lukion lehtori sekä tulevaisuuslinjan koordinaattori Eevi Myllylahti kommentoi alkavaa hanketta: “Mahtavaa, että linjalta löytyi aktiivisuutta tämänkaltaiseen projektiin. Tulevaisuuslinjan tarkoitus on ollut alusta alkaen kannustaa opiskelijoita oma-aloitteisuuteen, aktiivisuuteen sekä innostumaan uusista mahdollisuuksista.”

Mukana kiinnostavia yhteistyökumppaneita

Hankkeen tukijoiksi ja yhteistyökumppaneiksi saatiin Mimmit Koodaa -ohjelma, joka edistää tasa-arvoa teknologian aloilla, ja Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, joka on myös Porkkalan lukion tulevaisuuslinjan yhteistyökumppani. Tämän lisäksi Suomen Plan International, jossa myös osa opiskelijoista toimii vapaaehtoisena, on saatu mukaan hankkeen yhteistyökumppaneiden joukkoon.

Helmikuun aikana Porkkalan lukioon saatiin vieraaksi opettaja hankkeessa mukana olevasta yhteistyökumppanikoulusta. Antoisan vierailun aikana he kertoivat esimerkiksi siitä, miten he itse näkevät ja kokevat oman kotikaupunkinsa Seattlen sekä yhdysvaltalaisen yhteiskunnan. EINO -hankkeen pyörähtäessä käyntiin saadaan varmasti oivaltamisen ja innostuksen hetkiä sekä oppimisen kokemuksia. Hankkeen edistymistä voi seurata hankevuoden aikana Porkkalan lukion nettisivuilla sekä ajan mittaan muissa some-kanavissa.

Milja Pulli, Opiskelija

Suomen Yhdysvaltain suurlähetystö toimii osarahoittajana.