Käytännön ohjeita yo–kirjoituksiin osallistuville syksy 2023

Läppäreiden etukäteistestaus D-salissa
Jos mietit läppärisi toimivuutta, tule testaamaan se etukäteen yo-saliin perjantaina 8.9. klo 9-11.
Tee testaus ainakin silloin, kun olet tulossa yo-kokeisiin ensimmäistä kertaa!

1. Ajoissa yo-kokeisiin ja sähköisen kokeen välineet mukana

Tule D- liikuntasaliin koepäivänä klo 8.10-8.30 välillä, varmista kokelasnumerosi salin ovelta ja mene suoraan saliin omalle paikallesi. Saliin siirtyessään kokelaalla tulee olla kaikki kokeessa tarvittava välineistö mukanaan ja salista ei enää lähdetä naulakoille hakemaan tavaroita.

Kokelaspaikaltasi löydät seuraavat välineet: kokelasnumerokyltin/-lapun, suttupaperia, verkkopiuhan, latauspistokkeen sekä YTL:n lähettämän Abitti-tikun. Jos paikaltasi puuttuu jokin edellä manituista välineistöistä, niin ilmoita tästä valvojalle tai tvt-palveluvastaavalle. Toimi samoin, jos paikallasi oleva välineistö on viallinen.

Tuo mukanasi sähköisen kokeen koevälineet: läppäri, läppärin virtajohto, langalliset kuulokkeet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.  Tarvittaessa ota kokeeseen mukaan myös adapteri* ja tarvittaessa langallinen hiiri (voit käyttää kokeessa läppärin hiirtä).

HUOM!

  • Kuulokkeissa tai hiiressä ei saa olla ollenkaan bluetooth-ominaisuutta!
  • Tarkista hyvissä ajoin etukäteen, että läppärissäsi on ethernet-portti ja riittävästi usb-portteja (kuulokkeet, hiiri, koetikku) ellei ole, hanki *adapteri!
  • Ethän tuo yo-saliin vioittuneita sähkölaitteita. Nämä voivat aiheuttaa vikatilanteita ja sen seurauksena ongelmia sinulle sekä muille kokelaille.
  • ÄLÄ ota yo-saliin omaa Abitti-tikkua ja/tai verkkopiuhaa mukaan

Mikäli sinulla ei ole kaikkia kokeessa vaadittavia koevälineitä, on mahdollista, että et pääse aloittamaan koetta klo 9.00. Tvt-palveluvastaava ja koevalvojat palvelevat ensi sijassa niitä kokelaita, jotka ovat noudattaneet annettuja ohjeita.

Mahdolliset tarrat*, tekstit yms. pitää peittää omasta koneesta. (*Ei koske koulun koneissa olevia tunniste/nimitarroja).

Koetilassa alkaa hiljaisuus. Ennen yo-koetta annetaan ohjeita klo 8.30-8.35, jolloin kokelaat istuvat yo-salissa paikallaan.  Kokelaat kiinnittävät itse piuhat koneeseensa valmiiksi ja kirjautuvat koejärjestelmään henkilötunnuksellaan ja valvojan antamalla koodilla joko ennen infoa tai sen jälkeen. Kokelaat istuvat hiljaa paikallaan, vaikka varsinainen koe ei ole vielä alkanut. Koe alkaa tasan klo 9.00.

Liikuntasalin ovet suljetaan klo 8.45. Mikäli et ole tullut saliin tähän mennessä, pääset sisään vasta klo 9.15. Tällä toimintatavalla haluamme rauhoittaa kokeen alun.

2. Kokelasnumero on paikkanumerosi

Jokaisella kokelaalla on oma kokelasnumero, joka löytyy koetilan ulkopuolelle laitetusta listasta. Kokelaiden paikat salissa ovat satunnaisessa järjestyksessä. Löydät oman paikkasi salin oveen kiinnitetystä paikkakartasta kokelasnumeron perusteella. Paikka vaihtelee eri kirjoituskerroilla. Opiskelija, jolle on myönnetty oikeus kirjoittaa erillistilassa, löytää paikkansa salin takaosan varastoista tai erikseen sermeillä erotetulta alueelta.

3. Saliin ei saa tuoda mitään muuta kuin kokeessa tarvittavat välineet ja koe-eväät

Ota kirjoitusvälineet (ei penaalia) ja avaa eväsrasiat valmiiksi tarjottimelle ennen saliin siirtymistä. Omissa eväissä ei saa olla kuin läpinäkyviä kääreitä. Mahdolliset tekstit on poistettava tai peitettävä. Myös koulu tarjoaa eväitä.

Kännykän ja muiden sähköisten älylaitteiden esim. älykellot tuominen saliin on kielletty ja niiden löytyminen katsotaan koevilpiksi. Koevilpistä tai vilpin yrityksestä seuraa rangaistuksena saman kirjoituskerran kaikkien yo-kokeiden mitätöinti!

Lukio ei järjestä arvotavaroiden säilytystä vaan kokelas jättää arvotavaransa kotiin tai omaan lukolliseen säilytys-/läppärikaappiin.

4. Suttupaperit

Saat käyttää lukion nimellä varustettuja suttupapereita. Kirjoita jokaiseen suttupaperiin kokelasnumerosi, nimikirjoituksesi ja nimenselvennyksesi. Suttupaperit merkitään selkeästi mitätöidyiksi piirtämällä rastit paperin yli. Kun päätät kokeen, palauta myös suttupaperit kokeen päättyessä valvojalle. Suttupapereihin merkintöjen tekeminen ennen koetta on kielletty. Lisäksi tietokoneen ohjelmien avaaminen / selailu on sallittua vasta kokeen alettua!

5. WC ja muu hätä

Viittaa, jos haluat vessaan. Odota ennen lähtöä paikaltasi, että saat valvojalta luvan liikkua! Laita näytönsäästäjä päälle ennen liikkumista paikaltasi. Kokelas voi käyttää mitä tahansa vapaata wc-tilaa. WC saattajana voi toimia sekä Porkkalan lukion että KyGy:n valvova opettaja.

Viittaa, kun tarvitset lisää paperia, välineet putoavat lattialle tai tulee jokin tekninen ongelma tms. Isommissa kokeissa on käytettävissä myös auditorion aulan wc, jonne saattaminen tapahtuu normaaliin tapaan.

6. Kokeesta poistuminen ja vastauslaskuri

Kokeesta ei saa poistua ennen kello kahtatoista. Tarkista, että vastauskentät ovat tyhjiä niissä tehtävissä, joita ET halua arvioitavaksi. Poista siis pisteet, pilkut ja muut sutut. Koejärjestelmän vastauslaskuri ilmoittaa, jos sinulla on liikaa tehtäviä tehtynä. HUOM! Vastauslaskuri ei estä palauttamasta liikaa tehtäviä, ole siis huolellinen!

Ennen poistumista paikaltasi päätä koe kokeen tehtäväsivun alalaidassa olevasta painikkeesta (päätä koe). Palauta kaikki käyttämäsi suttupaperit (merkitse nimesi papereihin), USB-muistitikku ja kokelasnumerolappu sekä koululta lainassa olleet tvt-tarvikkeet salin takaosan keskellä sijaitsevalle valvojapöydälle. Poistu koetilasta häiriötä aiheuttamatta!

Muista lähtiessäsi ottaa mukaasi kaikki omat sähköisen kokeen välineesi: virtajohto, hiiri ja kuulokkeet. Mikäli unohdat yo-koesaliin omia sähköisiäkoevälineistäsi, ne kerätään yo-koepäivän päätteeksi TVT-palveluvastaavan työtilaan A209.

7. Keväästä 2021 alkaen matemaattis-luonnostieteellisten aineiden yo-kokeissa ovat käytössä vain sähköisen koejärjestelmän laskin ja MAOL!

8. Matematiikan koe

Sekä pitkässä että lyhyessä matematiikassa on 13 tehtävää, joista ratkaiset enintään 10 tehtävää. Kokeessa on osiot A ja B (B1 ja B2). Kokelas voi vastata sekä A-osan että B-osan tehtäviin, mutta kokeen alkaessa kokelaalla on käytössään vain osa koejärjestelmän ohjelmista.

Palautettuaan A-osan kokelas saa käyttöönsä kaikki koejärjestelmästä löytyvät ohjelmat ja voi        jatkaa B-osaan vastaamista. A-osan palautettuaan kokelas näkee vain B-osan tehtävät, eikä        voi enää palata vastaamaan A-osaan.  A-osan palautukselle ei ole aikarajaa.

9. Reaalikoe

Reaalikokeen vastausten määrä vaihtelee oppiaineittain ja se ilmoitetaan kokeen tehtäväohjeessa. Ole tarkkana! Ylimääräinen vastaus johtaa parhaan vastauksen hylkäämiseen.

(Huom! kokeen uusijat ja korottajat: Sähköisessä kokeessa voi olla uudenlaisia tehtävätyyppejä ja vastausten määrä saattaa poiketa aiemmasta.)

10. Yo-kokeiden arvostelu

Yo-kokeiden alustavista arvosteluista tietoja antavat asianomaiset opettajat aikaisintaan viikon päästä yo-kokeen suorittamisesta.  Alustavat yo-arvioinnit tallennetaan myös Wilmaan. Ylioppilastutkintolautakunnan sensorien antama lopullinen pisteytys selviää marraskuun puolivälissä ja tulokset tulevat näkyviin Wilmaan. (kts. abin tärkeät päivämäärät!)

11. Sairastuminen

Ilmoita kaikista sairastapauksista mahdollisimman ajoissa rehtori Matti Auterolle 050 310 7078.

Jos et pääse yo-kokeeseen, saat kyseisestä yo-kokeesta hylätyn suorituksen, jota sinulla on oikeus uusia kolme kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana ja muut yo-suorituksesi säilyvät tämän aikaa voimassa!

12. Myöhästyminen

Yo-kokeessa kokelas otetaan saliin ensimmäisen tunnin aikana, mutta koe päättyy normaaliin aikaan. Ethän myöhästy, koska siitä aiheutuu monenlaista harmia niin itsellesi, muille kokelaille kuin koulullekin. Soita lisäohjeet kansliasta 040 1269 339.

Kirjoitettavan aineen pakolliset opinnot ja koko lukion oppimäärän valmistuminen

Kirjoittavan aineen pakolliset opinnot on oltava suoritettuna ennen kirjallisia kokeita. (kts. abin tärkeät päivämäärät) Syksyn 2023 valmistuvien kaikki kurssit tulee olla merkittynä Porkkalan lukion Wilmassa 30.10.2023


Kaikista yo-tutkinnon kokeista saat lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkintolautakunnan ohjekirje yo-kokeisiin osallistuville:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-suorittaminen/tietoa-kokelaalle

Syksyn 2023 yo-koepäivät
https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-suorittaminen/koepaivat/syksyn-2023-koepaivat

Koeympäristön ohjeet:
https://cheat.abitti.fi/

Harjoittele yo-kokeisiin:
https://yle.fi/aihe/abitreenit