Porkkalan lukion ylioppilasjuhla 1.6.2024

Porkkalan lukiossa juhlittiin kevään 2024 ylioppilaita lauantaina 1.6. Juhlatilaisuudessa nauttia opiskelijoiden säveltämistä musiikkiesityksistä ja seurata ylioppilaiden lakitusta. Uuden ylioppilaan puheen piti Simo-Pekka Remes.

”Arvoisa rehtori, opettajat, juhlayleisö ja uudet ylioppilaat. Tämä lauantai on vain yksi päivä niistä tuhansista, jotka olemme jo viettäneet tällä maapallolla. Vaikka tämä päivä voisi vaikuttaa kalenterista katsottuna aivan normaalilta, sillä on monille meistä kiistämättömän tärkeä merkitys meidän elämässämme. Tänä lauantaina meistä on tullut ylioppilaita.

Ihmisen elämässä on useita vaiheita, ja tänään yksi niistä on päättymässä. Lukion aikana me ylioppilaat olemme tehneet ja kokeneet paljon. Lukioaika on ennen kaikkea ollut oppimisen aikaa, vaikka hauskanpito on ollut ajoittain prioriteettina, olemme oppineet paljon tärkeää tietoa. Lukio nähdään usein yleissivistävänä instituutiona, joka opettaa laajasti eri tieteenaloja. Yleissivistys on merkillinen käsite siinä mielessä, että se on täysin abstrakti. Pidän itse tärkeimpänä yleissivistyksenä sitä, että ihminen oppii vuorovaikuttamaan ikäistensä kanssa. Tässä mielessä lukio on ollut hyvä oppimisympäristö. Porkkalassa on ylläpidetty vanhoja lukioperinteitä, kuten vanhojen tansseja, penkkareita ja abiristeilyä. Tapahtumista merkittävimmäksi nostaisin varmaankin vanhojen tanssit, joissa lähestulkoon koko ikäluokkamme koulussa teki näyttävää yhteistyötä. Uskon että vielä vuosien päästä lukioajat ovat monen mielessä värikkäinä ja lämpiminä muistoina.

Uuden ylioppilaan puheen piti Simo-Pekka Remes

Paljon on ehtinyt niin lyhyessä ajassa tapahtua. Itse muistan lukion ensimmäisen päivän hyvin. Tuutorit ohjasivat meitä ympäri koulua ja tutustuimme uusiin luokkatovereihin, yrittäen muistissa liittää uudet nimet uusiin kasvoihin. Tai kenties tuo oli huonosta nimimuististani kumpuava henkilökohtainen ongelma. Vuosien aikana nimet ovat kuitenkin tulleet tutuiksi. 

Porkkalan lukio on ollut opiskelijan näkökulmasta hyvä oppimisympäristö ja opiskelu täällä antoisaa. Vaikka emme kaikki olisi valinneet Porkkalaa ensisijaiseksi opiskelupaikaksi yläkoulusta valmistuttuamme, olemme kaikki lopulta päätyneet tänne tavalla tai toisella. Tämä on todistus Porkkalan lukion puoleensavetävyydestä, tai sitten vain sen sijainnin kätevyydestä. Lukiomme opetuksen korkeaa laatua ja henkilökunnan taidokkuutta, sekä jatkuvaa pyrkimystä auttaa opiskelijoita onnistumaan ei kuitenkaan voi kiistää.

Tulevaisuuslinjalaisena haluaisin vielä korostaa uuden linjan luomia mahdollisuuksia. Porkkalan tulevaisuuslinja on varmasti Suomen parhaiden lukioiden linjojen joukossa, kun puhutaan oppilaan valmistamisesta lukion jälkeiseen elämään. Tulevaisuuslinja on ollut täynnä mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita ja oppia uutta. Olemme linjalla tehneet kansainvälistä yhteistyötä muun muassa yhdysvaltalaisten ja ruotsalaisten koulujen kanssa. Olemme myös oppineet perusteellisemmin esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, kuten myös uusista teknologisista murroksista. Voin nyt valmistuessani sanoa, että päätös hakea tulevaisuuslinjalle oli oikea.

Valmistuneina opiskelijoina meidän poissaolomme tulee tuntumaan kuten koulussa, myös paikallisessa taloudessa. L-talon R-kioski, kuten myös S-market ja McDonald’s muiden joukossa tulevat epäilemättä näkemään pienemmän tuloksen seuraavalla tilikaudella. Olemme tietenkin myös jättäneet jälkemme Porkkalan lukioon kehittämällä kampuksen tiloja, lisäämällä esimerkiksi biljardipöydän. 

Lukion päättyminen merkitsee erkaantumista. Lukion aikana monet meistä ovat muodostaneet uusia merkityksellisiä suhteita, jotka ovat opettaneet meille paljon. Kun hajaannumme erilleen kukin jatko-opintojaan opiskelemaan, jotkin näistä ihmissuhteista väistämättä tulevat heikentymään. Onneksi sosiaalinen media on helpottanut yhteydenpitoa, joten nämäkin suhteet on helpompaa säilyttää. Yhden ajanjakson päättyessä aika ei kuitenkaan pysähdy, ja näin nuorena on harvoin aikaa katsoa taaksepäin. Aloittakaamme siis seuraava vaihe elämää hyvissä mielin ja loistava valkoinen lakki päässä.”