Abin jatko-opintotiedote

YHTEISHAKU JATKO-OPINTOIHIN KEVÄÄLLÄ 2019

I KORKEAKOULUHAKUAIKA 9.1. – 23.1.2019 klo 15.00  
www.opintopolku.fi

Kevään 2019 yhteishaku englanninkielisiin ammattikorkeakouluohjelmiin ja alempiin englanninkielisiin yliopistokoulutusohjelmiin Bachelor’s degree ja Admissions sekä taideyliopistoon ja Tampereen yliopiston teatterityöhön.

Hakutoiveita voi asettaa enintään yhteensä kuusi (6) hakuaikaan 1 ja 2. Toiveet asetetaan mieluisuusjärjestykseen.

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN 19.2.–12.3.2019 klo 15.00
www.opintopolku.fi

Abiturientit     
Ylioppilaspohjainen koulutus, pääsyvaatimuksena lukion päättötodistus ja ylioppilastodistus tai lukion päättötodistus ilman ylioppilastodistusta

Lukion keskeyttäjät                 
Jatkuva erillishaku oppilaitoksen verkkosivuilta tai Opintopolusta

Hakutoiveita voi asettaa enintään yhteensä viisi (5), ja ne asetetaan mieluisuusjärjestykseen.

II KORKEAKOULUHAKUAIKA 20.3. – 3.4.2019 klo 15.00
www.opintopolku.fi    

Ammattikorkeakoulu- ja yliopistohakutoiveita voi asettaa enintään yhteensä kuusi (6) hakuaikaan 1 ja 2.
Toiveet asetetaan mieluisuusjärjestykseen.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN KOULUTUS PÄIVÄTOTEUTUS

Esikarsinta mahdollinen valintakokeisiin todistusten tai ennakkotehtävien perusteella
Valintakokeet touko-kesäkuussa
Sisäänpääsy ylioppilastodistuksella tai valintakokeen ja ylioppilastodistuksen yhteispisteillä
Lisätietoja www.amk-opiskelijavalinnat.fi

YLIOPISTOJEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TAI KANDIDAATIN KOULUTUS

Pelkkä maisterikoulutus 120 op on varattu kandidaatti- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille.

Pääsy koulutukseen toteutuu ylioppilastodistuksella, pelkällä valintakokeella tai ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispisteillä. Yhteispisteillä valinta poistuu viimeistään vuonna 2020.

Valintaoppaat ja -ohjeet ilmestyvät eri yliopistojen sivuille ja Opintopolkuun viimeistään hakuajan alkaessa. Valintakokeet pidetään touko-kesäkuussa.

Lisätietoja yliopistovalinnoista vuonna 2020 yliopistovalinnat2020.fi

Seuraavilla aloilla on eri yliopistojen yhteisvalinta, samat ylioppilastodistuspisteet ja yhteinen valintakoe
www.kauppatieteet.fi, www.dia.fi, www.hallintotieteet.fi, www.laaketieteelliset.fi, www.oikeustieteet.fi.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
26.8.2018 Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja oma Opintopolku- palvelussa.  Vahvista paikkasi sähköisesti viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.
31.7.2019  Varasijoilta hyväksyminen päättyy
1.7.–14.8.2019 Mahdolliset lisähaut

TIETOA MUISTA KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA

Aikuisten ammattitutkinnon AT, erikoisammattitutkinnon EAT ja muun ammatillisen erikoiskoulutuksen oppilaitoksiin haetaan suoraan omalla haulla

elo, elinkeinoelämän oppilaitokset www.elory.fi yksityiset
ammatilliset oppilaitokset
puolustusvoimat https://puolustusvoimat.fi sotilasalan koulutus
pelastusopistowww.pelastusopisto.fi palomies, hätäkeskuspäivystäjä
rajavalvonta, rajavartijatwww.raja.fi/rmvk rajavartijakoulutus
poliisiammattikorkeakouluwww.polamk.fi poliisikoulutus
tullikoulutus, tulli https://tulli.fi/ tullialan koulutus
rikosseuraamus, vanginvartijahttps://rskk.fi/ vankeinhoitokoulutus
lentäjä, liikennelentäjä www.finaa.fi lentäjäkoulutus
HAKU MUIHIN EU-MAIHIN

Muissa EU-maissa ei yleensä ole pääsykokeita yliopistoon. Joillakin aloilla on soveltuvuuskokeita, akateemisen opiskeluvalmiuden kokeita tai opiskelukielen kokeita. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa opiskeluoikeuden moneen eurooppalaiseen koulutusohjelmaan.

Lisätietoja www.maailmalle.net,  www.maatieto.net

MUITA KOULUTUSVAHTOEHTOJA TYÖN OHESSA TAI VÄLIVUONNA

avoin ammattikorkeakoulu www.avoinamk.fi
avoin yliopisto www.avoinyliopisto.fi
kansanopistot www.kansanopistot.fi
kesäyliopistot www.kesayliopistot.fi

KOULUTUSTIETOA

www.opintopolku.fisähköinen haku jatko-opintoihin sekä jatko-opintotietoa
www.ammattinetti.fiperustietoa ammateista ja ammatinvalintatesti
www.ammattiosaaja.fitietoa ammatillisesta koulutuksesta ja ammateista
www.kunkoululoppuu.fitietoa ammatillisesta koulutuksesta ja työelämästä
www.toissa.fitietoa korkeakouluopiskelusta ja työelämään sijoittumisesta
www.oikotie.fikoulutus
www.studentum.fikoulutus- ja jatko-opintoneuvontaa

Olisimme iloisia, jos annat kuulua itsestäsi hakuprosessin jälkeen.
Kerro, minne pääsit tai kysy tarvittaessa neuvoja.