Ajankohtaista

AIKUISLINJAN OPETUS

Aikuislinjan opetuksessa noudatetaan valtioneuvoston, eduskunnan sekä koulutuksen järjestäjän, Kirkkonummen kunnan antamia, kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä.

AIKUISLUKION OHJAUS

Aikuislukion opinto-ohjaajana toimii Kristiina Laxén.

Aikuislukion ohjaus tapahtuu ajanvarauksella. Ohjausaika sovitaan Wilma-viestillä, sähköpostilla tai puhelimitse etukäteen.

AIKUISLINJAN LUKUVUOSI 2022-2023

1. jakso/periodi 10.8. – 30.9.
2. jakso/periodi 3.10. – 29.11.
3. jakso/periodi 30.11. – 7.2.
4. jakso/periodi 8.2. – 6.4.
5. jakso/periodi 11.4. – 3.6.
Syyslukukausi
ke 10.8.2022- 21.12.2022
Syysloma
ma 17.10.2022 – pe 21.10.2022
Joululoma
22.12.2022 – pe 6.1.2023
Kevätlukukausi
ma 9.1.2023 – la 3.6.2023
Talviloma
ma 20.2.2023 – pe 25.2.2023

AIKUISLINJAN KURSSITARJOTIN 2022-2023


AIKUISLINJAN KOKEET

Aikuislinjan kokeet pidetään jakson/periodin kahtena viimeisenä päivänä kello 17.00 – 20.00 ellei kurssin opettajan kanssa toisin sovita. Uusintakokeet pidetään Porkkalan lukion päivälinjan uusintakokeiden yhteydessä.

Uusintakokeiden päivämäärät sekä uusintakokeisiin ilmoittautumisten ajankohdat löydät kalenterista. Ilmoittaudu uusintaan sähköisen lomakkeen kautta. Linkki uusintakokeiden ilmoittautumislomakkeeseen lähetetään Wilma-viestillä, ja lisäksi se löytyy kalenterimerkinnästä.


ILMOITTAUTUMINEN YO-KOKEISIIN

Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin 

Kevään 2023 ilmoittautumisesta tiedotetaan Wilmassa.

Yleisinfoa yo-kokeista 

Tutustu  Ylioppilaslautakunnan sivuihin ja kokelaan tiedotteeseen

YO-kokeisiin ilmoittautumisoikeus  

Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua, kun kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on suoritettu. Kevään kirjoituksiin aikovilla kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit tulee olla kunnossa 3. jakson/periodin lopussa ja syksyn kirjoituksiin aikovilla 5. jakson/periodin lopussa. YO-kysymykset tulevat lukion pakollisista ja syventävistä kursseista/valtakunnallisista valinnaisista. 

Ilmoittautuminen 

Kirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilmassa. Lisätietoa ylioppilastutkintosuunnitelman teosta, ilmoittautumisesta sekä ilmoittautumisaikataulusta löydät Wilmasta, koulun kotisivuilta ja opinto-ohjaajalta. Yo-suunnitelma ja –ilmoittautuminen tehdään Wilmassa, ylävalikosta lomakkeet -> yo-suunnitelma. Suunnitelma tehdään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle. Sinun tulee huolehtia, että ilmoittautumistietosi ovat ajantasaiset. Esimerkiksi, jos aloitat kirjoitukset 2023 keväällä, ovat seuraavat kerrat 2023 Syksyllä ja 2024 keväällä.  

Yo-tutkintoa hajauttavan on ilmoittauduttava jokaiselle tutkintokerralle erikseen.  

Abi-infot 

Noin viikkoa ennen ylioppilaskirjoitusten alkua järjestetään abi-infot, jossa annetaan tarkat käytännön ohjeet kirjoituksista. Kaikkien kyseisiin kirjoituksiin osallistuvien läsnäolo on infossa välttämätön.  

Ilmoittautumisen sitovuus 

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessa tehtyjä valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, ei voi jälkikäteen muuttaa. Jos kokeeseen ilmoittautunut ei saavu koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. 

Mikäli kokelas on ilmoittautunut kirjoituksiin, mutta ei voi osallistua kokeeseen erityisen painavan syyn takia, ylioppilastutkintolautakunnalta voi anoa ilmoittautumisen mitätöimistä. Painavaksi syyksi katsotaan esimerkiksi lääkärintodistus, josta käy ilmi, että kokelas ei työkyvyttömyyden takia kykene osallistumaan yo-kokeeseen. Jos sairastut ennen yo-koetta eikä pysty osallistumaan kokeeseen, toimita lukion kansliaan mahdollisimman nopeasti kirjoituspäivänä päivätty lääkärin tai terveydenhoitajana todistus.  

Maksut 

Ilmoittautuessaan ylioppilaskirjoituksiin kokelas sitoutuu maksamaan kaikki tutkintoon liittyvät maksut. Maksut koostuvat perusmaksusta ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta. Maksut voivat vaihdella vuosittain. Maksamaton tutkintomaksu on ulosottokelpoinen. 

Kevään kirjoituksista laskut lähetetään kotiin tammikuun aikana. Syksyn kirjoituksista laskut lähetetään kesäkuun aikana.  

Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkintomaksut on suoritettu. 

Jos rehtori evää kokelaan osallistumisoikeuden suorittamattomien kurssien vuoksi, yo-lasku on kuitenkin maksettava. Kokelas voi anoa ainekohtaisen maksun palauttamista. Hakemus tehdään ylioppilastutkintolautakunnalle kirjallisten kokeiden jälkeen. 


UUSIEN OPISKELIJOIDEN ILMOITTAUTUMINEN JA SISÄÄNOTTO

Voit ilmoittautua opiskelijaksi tulostamalla ja täyttämällä opiskelijailmoituksen, jonka löydät Porkkalan lukion kotisivuilta kohdasta ”Tietoa aikuislinjasta”.

Palauta huolellisesti täytetty lomake suojatun sähköpostin pdf-liitteenä koulusihteerille, sirkka.lindstrom(@)kirkkonummi.fi tai postin välityksellä Porkkalan lukion kansliaan, Kirkkotallintie 6 A, 02400 Kirkkonummi.