Tietoa aikuislinjasta

KUKA VOI OPISKELLA AIKUISLUKIOSSA 

Aineopiskelijaksi voi tulla kuka tahansa koulutustaustasta riippumatta. Koko lukion voit suorittaa, jos olet täyttänyt 18 vuotta ja suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän. 

Jos aiot opiskella yksittäisiä oppiaineita tai kursseja, olet aineopiskelija. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat sekä lukiotutkinnon täydentäjät ja korottajat.  

Jos tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon, olet tutkintotavoitteinen opiskelija. Tutkinto-opiskelu on ilmaista. 

Alle 18-vuotias peruskoulun suorittanut hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi koulutukseen ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä terveydellisestä tai muusta henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvästä syystä. Tästä tekee päätöksen rehtori. 

Aikuislinjalla noudatetaan erillistä opetussuunnitelmaa. Opetusta annetaan iltaisin. Yhden kurssin kesto on keskimäärin 28 tuntia. Aikuislukion kurssitarjottimen löydät Porkkalan lukion kotisivuilta. 

Aikuislukion oppimäärät ovat laajuudeltaan kolmivuotisia. Oppimäärät suoritetaan enintään neljässä vuodessa, jollei pidemmän opiskeluajan hyväksymiseen ole erityistä syytä. 

Lisätietoja aikuislukiosta: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/lukiokoulutus#aikuislukio-opintoja

LUKUVUOSI-ILMOITTAUTUMINEN 

Kun opiskelija on otettu aikuislinjan opiskelijaksi, hänet sijoitetaan lukuvuodeksi kerrallaan tarkoituksenmukaiselle luokalle joko tutkinto- tai aineopiskelijaksi. 

Luokkasijoittelu ja siten oikeus osallistua lukuvuoden opetukseen edellyttävät lisäksi ilmoittautumista läsnä olevaksi opiskelijaksi jokaisena lukuvuonna erikseen, myös opintojen aloitusvuonna. Tämä tapahtuu täyttämällä läsnäoloilmoitus opinto-ohjaajan luona, kansliassa tai viimeistään kurssin ensimmäisellä opetuskerralla. 


Yleistä infoa

Tietoa aikuislukioista


Lomakkeita