Valintaperusteet

Tulevaisuuslinjalle valitaan vuosittain 30 opiskelijaa. Valinnan perusteena on peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo. Painotetun keskiarvon laskemisessa äidinkielen, englannin, matematiikan, fysiikan, maantiedon ja yhteiskuntaopin arvosanat painotetaan kertoimella 2. 

Esimerkki painotetun keskiarvon laskemisesta: 

Linjalle valittavan opiskelijan painotetun sekä painottamattoman keskiarvon tulee olla vähintään Porkkalan lukion alin hyväksyttävä keskiarvo (7,3).