Käytänteet huoltajille

Wilma-tunnuksien hankinta  

Koulun ja kodin välisenä viestintäkanavana toimii oppilashallintojärjestelmä Wilma.  

Jokainen opiskelija saa opintojen alussa oman tunnuksen Edison-oppimisalustalle, jonka kautta opiskelija pääsee myös Wilmaan.

 Huoltajien Wilma-tunnuksien hankkimiseen löytyy tarkat ohjeet lukion kotisivuilta: https://www.porkkalanlukio.fi/huoltajille/wilma-ohjeet/

Poissaolot 

 • Opiskelijan poissaoloista ei lähetetä erillistä viestiä opettajille/ ryhmänohjaajalle kuten peruskoulussa. Kun kyseessä on pidempi sairauspoissaolo, opiskelija on itse vointinsa mukaan yhteydessä kurssien opettajiin saadakseen selville tuntien aiheen ja mahdolliset kotiläksyt.
 • Huoltajan tulee selvittää alle 18v. opiskelijan poissaolot Wilmassa viimeistään ennen koeviikon alkua. Selvittäminen tarkoittaa poissaolon syyn merkitsemistä ja poissaolon kuittaamista.  
 • Myös myöhästyminen merkitään poissaoloksi, joka pitää selvittää Wilmassa.
 • Poissaolosta kurssikokeesta on ilmoitettava saman päivän aikana Wilma-viestillä kurssin opettajalle.  

Pidemmät poissaolot & loma-anomukset 

 • Maksimissaan kolme päivää kestävien poissaolojen hakemukset toimitetaan ryhmänohjaajalle ja sitä pidemmät rehtorille. 
 • Opiskelijan tulee itse selvittää etukäteen tuntien aiheet ja tehtävät poissaolon ajalta.
 • Loman viettäminen ei loma-aikana haittaa aina opiskelijan opiskeluja, joten sitä on syytä mahdollisuuksien mukaan välttää, erityisesti lomapoissaolot koeviikolla eivät ole sallittuja.
 • Vaihto-oppilaaksi lähtevien tulee jättää kansliaan ilmoitus vaihtovuodesta ennen lähtöään. Lomakkeen saa kansliasta tai opoilta. 

Oppikirjojen ja sähköisten opiskeluvälineiden hankinta 

 • Päivitetyt oppikirjaluettelot löytyvät koulun kotisivuilta materiaalit ja välineet -kohdasta.
 • Opiskelija hankkii oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin hyvissä ajoin ennen jakson alkua.
 • Kirjalistaan on merkitty myös sähköiset materiaalit/ e-kirjat. 
 • Porkkalan lukio edellyttää opiskelijalta omaa tietokonetta heti lukio-opintojen alussa.
 • Jo ensimmäisellä koeviikolla kokeita tehdään sähköisen Abitti-koejärjestelmän kautta omalla tietokoneella. 
 • Abitti-koeympäristön käyttö ja oman Abitti-tikun päivittäminen hoituvat TO04 – tieto- ja viestintätekniikan kurssilla. Suurella osalla TO04 kurssi on 1. jaksossa. Ne, joilla kyseistä kurssia ei vielä ole 1. jaksossa, saavat ohjeistuksen sähköisiin kokeisiin tvt- palveluvastaava Jenny Eteläniemen toimesta.   
 • Kannettavan tietokoneen lisäksi hankintalistalla ovat langallinen hiiri, langalliset kuulokkeet ja muistitikku vähintään 16Gt sekä sähköinen laskinohjelmisto. Lisätietoa näistä saat myös em. kannettavan tietokoneen ohjeesta sekä matematiikan ja tietotekniikan (TVT) kursseilla opettajilta. 
 • Kun välineet ja materiaalit ovat ajoissa kunnossa ja hankittu on hyvä keskittyä itse asiaan eli opiskeluun ja oppimiseen.

Kurssin suorittaminen ja arviointi 

 • Kurssin alussa opettaja määrittää kurssin arviointikriteerit. Jos kurssin arviointikriteerit eivät opiskelijan kohdalla täyty, kurssi jätetään arvioimatta.
 • Kurssiarviointiin vaikuttaa säännöllinen opetukseen osallistuminen, kokeen / kokeiden arvosanat, kurssiin kuuluvat tehtävät tai muu arviointinäyttö sekä tuntiosaaminen.
 • Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti yhden opetusjakson aikana, ellei esim. sairauspoissaolon vuoksi opettajan kanssa ole sovittu muuta. 
 • Kurssia ei arvioida, jos osasuorituksia puuttuu, on selvittämättömiä poissaoloja tai liikaa poissaoloja.  

Päättöarviointi 

 • Päättöarvosana muodostuu oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen keskiarvosta.
 • Aineenopettaja voi nostaa harkintansa mukaan päättöarvosanaa.
 • Päättöarvosanaa voi yrittää korottaa tekemällä lopputentin.
 • Päättöarvosanat vaikuttavat jatko-opinnoissa vain haettaessa. Ylioppilaspohjaiseen ammatilliseen koulutukseen, mutta kurssiarvosanat ennustavat menestystä yo-kokeessa. 
 • Jatko-opintoihin lukion jälkeen haetaan siis pääosin ylioppilastutkintotodistuksella (suoravalinta hyvillä yo-papereilla vähintään 51% hakijoista v.2020 alkaen) tai pääsykokeella. 

Koeviikko 

 • Jakson 7 viimeistä arkipäivää. Jaksojen ajat näkyvät kotisivuilla. 
 • Kokeet järjestetään palkeittain, jokainen palkki omana koepäivänä 1 palkista lähtien.
 • Kokeet alkavat pääsääntöisesti klo 9.00. Aineenopettaja kertoo kokeen kestoajan.
 • Koeviikolla ei ole lukujärjestyksen mukaista opetusta.
 • Koeviikolla huomioidaan mahdolliset erityisjärjestelyt esim. lisäaika.
 • Osallistumisoikeus kokeeseen voidaan evätä, jos ei ole riittävää näyttöä. arviointia varten esimerkiksi luvattomat poissaolot ja palauttamattomat tehtävät.
 • Poissaolosta kurssikokeesta on ilmoitettava saman päivän aikana Wilma-viestillä kurssin opettajalle.

Kokeiden palautukset 

 • Kokeet palautetaan noin viikko koeviikon jälkeen. Jokainen opettaja palauttaa pääasiassa kokeet opiskelijoille sähköisesti. Opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kysymään opettajalta kurssikokeestaan erillisellä palautustunnilla, jonka ajankohta näkyy kotisivujen kalenterissa. Palautusten jälkeen arvosanat tallennetaan Wilmaan.

Uusintakoe 

 • Joka jakson jälkeen on uusintakoe, johon ilmoittaudutaan etukäteen sähköisesti. Uusintakokeiden päivämäärät löytyvät kotisivujen kalenterista. Uusintakokeessa voi uusia yhden hylätyn kokeen edeltävästä jaksosta. Jos opiskelija jättää tulematta uusintakokeeseen, hän menettää oikeutensa seuraavaan rästikokeeseen. Poissaolo uusintakokeesta on ilmoitettavan saman päivän aikana kurssin opettajalle Wilma-viestillä. Uusintakoe suoritetaan omilla sähköisen kokeen välineillä.

Lunttaus ja plagiointi: 

 • Jokainen tapaus viedään rehtorille. 
 • Kurssin suorittaminen päättyy välittömästi.  

Rot-tunnit (palkki 10 lukujärjestyksessä) 

 • Järjestetään kerran viikossa tiistaisin palkissa 10.  
 • Rotissa käydään läpi opintojen aikaisia ajankohtaisia ja tärkeitä asioita liittyen muun muassa koeviikkoihin, arviointiin, käytänteisiin, koulun arkeen, yo-kokeisiin, valmistumiseen. Niihin osallistuminen on sekä pakollista että tärkeää, koska ryhmänohjaus on osa pakollista opo1 kurssia. 

 Opiskelijoiden kulkuavain ja läppärikaapit 

 • Opiskelijat saavat kulkuavaimen A- ja L- talojen ulko-oviin. Kulkuavaimet toimivat vain kouluaikana! Kulkuavaimen hukkaamisesta on ilmoitettava välittömästi vahtimestarille. Opiskelija joutuu korvaamaan hukatun avaimen. 
 • Lisäksi jokaiselle opiskelijalle on annettu avain omaan läppärikaappiin, joka sijaitsee A-talon 2. kerroksessa.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt löytyvät kotisivuilta. Tässä muutama huomio:

 • Ruokailussa ja välitunneilla ei ole valvontaa: vapaus ja vastuu 
 • Työrauha esimerkiksi puhelimet oppitunneilla eivät ole sallittuja

Koulupäivän jälkeen oleskelu koululla 

 • Lukion tiloissa on toimintaa klo 21 asti (iltalukio & kansalaisopisto) 
 • Kyytejä tai harrastusten alkamista saa jäädä odottamaan ja läksyjä tekemään A-talon aulaan.