Käytänteet

Poissaolot

Opiskelijan poissaoloista ei lähetetä erillistä viestiä opettajille tai ryhmänohjaajalle, kuten peruskoulussa. Jos kyseessä on pidempi sairauspoissaolo, opiskelija itse on yhteydessä kurssien opettajiin vointinsa mukaan saadakseen selville kurssilla käytävät asiat ja mahdolliset kotitehtävät.

Huoltajan tulee selvittää alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolot Helmissä viimeistään ennen meneillään olevan jakson koeviikkoa. Huoltaja merkitsee poissaolon syyn merkitsemistä ja kuittaa sen. Myös myöhästyminen merkitään poissaoloksi, joka pitää selvittää Helmissä.

Poissaolo kurssikokeesta

Jos alle 18-vuotias opiskelija on poissa kurssikokeesta, huoltajan on ilmoitettava siitä saman päivän aikana Helmi-viestillä kurssin opettajalle. Yli 18-vuotias opiskelija ilmoittaa itse saman päivän aikana poissaolostaan Helmi-viestillä kurssin opettajalle.

Pidemmät poissaolot ja loma-anomukset

Korkeintaan kolme päivää kestäviin poissaoloihin haetaan lupa ryhmänohjaajalta ja sitä pidempiin rehtorilta. Opiskelijan tulee itse selvittää opettajan kanssa koulutehtävät poissaolon ajalta.

Loman viettäminen kouluaikana haittaa aina opiskelua ja sitä on syytä välttää. Lomapoissaolot koeviikolla eivät ole sallittuja. Lomamatkan aikaiset koulutehtävät tulee selvittää opettajan kanssa etukäteen.

Vaihto-oppilaaksi lähtevien tulee jättää koulusihteerille ilmoitus vaihtovuodesta ennen lähtöään.

Oppikirjojen ja sähköisten opiskeluvälineiden hankinta

Opiskelija hankkii oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin hyvissä ajoin ennen kunkin jakson alkua.Päivitetyt oppikirjaluettelot löytyvät linkistä Kirjalistat.

Lukio-opiskelu edellyttää opiskelijalta omaa konetta, joka tulee hankkia viimeistään lukio-opintojen alkaessa. Tarkat ohjeet löytyvät linkistä Materiaalit ja välineet.

Kun välineet ja materiaalit on hankittu ajoissa, voi keskittyä opiskeluun ja oppimiseen!

Kurssin arviointi ja muodostuminen

Kurssiarviointiin vaikuttaa säännöllinen opetukseen osallistuminen, kokeen tai  kokeiden arvosanat, kurssiin kuuluvat tehtävät tai muu arviointinäyttö sekä tuntiosaaminen.

Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti yhden opetusjakson aikana, ellei toisin ole sovittu. Kurssia ei arvioida, jos opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja tai liikaa poissaoloja. Puuttuvat osasuoritukset tai myöhästymiset tehtävien palautuksissa voivat johtaa koko kurssin arvioimatta jättämiseen.

Päättöarviointi

Päättöarvosana muodostuu oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien arvosanojen keskiarvosta. Aineenopettaja voi nostaa harkintansa mukaan päättöarvosanaa. Päättöarvosanaa voi yrittää korottaa tekemällä lopputentin erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Päättöarvosanat vaikuttavat jatko-opinnoissa vain haettaessa ylioppilaspohjaiseen ammatilliseen koulutukseen, mutta kurssiarvosanat ennustavat menestystä yo-kokeessa.

Koeviikko

Koeviikko on aina kunkin jakson 7 viimeistä arkipäivää. Koeviikon ajankohta on kotisivujen kalenterissa. Koeviikolla ei ole lukujärjestyksen mukaista opetusta. Koeviikko etenee palkeittain jokainen koe omana koepäivänään.

Kokeet alkavat yleensä klo 9.00. Aineenopettaja kertoo kokeen kestoajan. Kokeissa huomioidaan mahdolliset erityisjärjestelyt, kuten lisäaika. Osallistumisoikeus kokeeseen voidaan evätä, jos opiskelijalla ei ole riittävää näyttöä arviointia varten, on liikaa poissaoloja tai tehtäviä on palauttamatta.

Kokeiden palautukset

Kokeet palautetaan noin viikko koeviikon jälkeen, ajankohta näkyy kotisivujen kalenterista. Palautusten jälkeen arvosanat tallennetaan Helmiin. Jos opiskelija ei ole läsnä kokeidenpalautuksessa, hän ei välttämättä saa kurssimerkintää Helmiin.

Uusintakoe

Joka jakson jälkeen on uusintakoe, johon ilmoittaudutaan etukäteen sähköisesti. Uusintakokeiden päivämäärät löytyvät kotisivujen kalenterista. Uusintakokeessa voi uusia yhden hylätyn kokeen edeltävästä jaksosta.

Lunttaus ja plagiointi

Mikäli kokeessa tulee epäily lunttauksesta tai kurssin aikaisessa tehtävässä plagioinnista, rehtori käsittelee jokaisen tapauksen erikseen. Lunttaus tai plagiointi johtaa kurssin keskeytymiseen ja arvioimatta jättämiseen.

Ryhmänohjaustunti

Ryhmänohjaustunti rot järjestetään kerran viikossa tiistaisin palkissa 10. Ryhmänohjaustunnilla käydään läpi opintojen aikaisia ajankohtaisia, tärkeitä asioita, jotka liittyvät mm. koeviikkoihin, arviointiin, käytänteisiin, koulun arkeen, yo-kokeisiin ja valmistumiseen. Ryhmänohjaus on osa pakollista OPO01-kurssia.

Järjestyssäännöt

Opiskelijoilla on vapaus mutta myös vastuu käytöksestään. Ruokailu ja välitunnit eivät ole valvottuja. Työrauhan takia esim. puhelimet oppitunneilla eivät ole sallittuja.

Kulkuavain ja tietokonekaappi

Opiskelijat ovat saaneet kulkuavaimen A- ja L-talojen ulko-oviin. Kulkuavain toimii vain kouluaikana. Kulkuavaimen hukkaamisesta on ilmoitettava välittömästi vahtimestarille tai koulusihteerille.  Opiskelija joutuu korvaamaan hukatun avaimen. Opiskelijoille on myös avain ja lukko henkilökohtaiseen tietokonekaappiin, joka sijaitsee A-talon 2. kerroksessa.

Oleskelu koulupäivän jälkeen

A-talon 2. kerroksen aulaan voi jäädä tekemään läksyjä tai odottamaan harrastuksen alkamista tai kyytiä. Lukion tiloissa on aikuislukion ja kansalaisopiston toimintaa arkisin klo 21:een asti.