Opiskelu lukiossa

Hyvä lukiolaisen huoltaja!

Lukio-opiskelu on uusi, totuttautumista vaativa elämänvaihe nuoren elämässä, ja huoltajana on hyvä olla selvillä lukion perusasioista. Lukio-opiskelu tuo opiskelijan arkeen sekä vapautta että vastuuta.

Huoltajan on tärkeää tutustua Wilman ohjeisiin, lukion käytänteisiin opinto-oppaan avulla ja osallistua vanhempainiltoihin.

Ryhmänohjaaja on tärkeä linkki viestien välittämisessä huoltajan ja lukion välillä.

Opintojaksot

Lukio-opinnot on jaettu viiteen opetusperiodiin, joissa jokaisessa opiskellaan kuutta eri oppiainetta. Opintojaksot arvioidaan koeviikon jälkeen, jolloin arvosanat näkyvät Wilmassa myös alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle. 18-vuotias voi antaa huoltajalle katseluoikeudet Wilmaan.

Lukion ensimmäinen vuosi opiskellaan pääosin lukion pakollisia opintoja. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija suuntaa opintojaan omien kiinnostustensa ja jatko-opintosuunnitelmiensa mukaisesti.

Lukion päättötodistus edellyttää 150 opintopisteen suorittamista.

Ylioppilastutkintotodistus edellyttää vähintään viiden oppiaineen ylioppilaskokeiden suorittamista. Lisää tietoa ylioppilaskirjoituksista löytyy ylioppilastutkinto.fi -sivustolta.

Lukion arkea voi seurata sekä Porkkalan lukion Instagram-tilillä että Lukiossa tapahtuu -sivuston kautta.


Ajankohtaiset opiskelijoille jaetut materiaalit huoltajille tiedoksi:

Reksi-rot: kakkosvuoden opinnot