Opiskelu lukiossa

Hyvä lukiolaisen huoltaja!

Lukio-opiskelu on uusi, totuttautumista vaativa elämänvaihe nuoren elämässä, ja huoltajana on hyvä olla selvillä lukion perusasioista. Lukio-opiskelu tuo opiskelijan arkeen sekä vapautta että vastuuta.

Huoltajan on tärkeää tutustua Wilman ohjeisiin, lukion käytänteisiin ja osallistua vanhempainiltoihin.

Ryhmänohjaaja on tärkeä linkki viestien välittämisessä huoltajan ja lukion välillä.

Opintojaksot

Lukio-opinnot on jaettu viiteen opetusperiodiin, joissa jokaisessa opiskellaan kuutta eri oppiainetta. Opintojaksot arvioidaan koeviikon jälkeen, jolloin arvosanat näkyvät Wilmassa myös alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle. 18-vuotias voi antaa huoltajalle katseluoikeudet Wilmaan.

Lukion ensimmäinen vuosi opiskellaan pääosin lukion pakollisia opintoja. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija suuntaa opintojaan omien kiinnostustensa ja jatko-opintosuunnitelmiensa mukaisesti.

Lukion päättötodistus edellyttää 150 opintopisteen suorittamista.

Ylioppilastutkintotodistus edellyttää vähintään viiden oppiaineen ylioppilaskokeiden suorittamista. Lisää tietoa ylioppilaskirjoituksista löytyy ylioppilastutkinto.fi -sivustolta.

Lukion arkea voi seurata sekä Porkkalan lukion Instagram-tilillä että Lukiossa tapahtuu -sivuston kautta.