Opiskelu lukiossa

Arvoisa lukiolaisen huoltaja!

Lukio-opiskelu on uusi, totuttautumista vaativa elämänvaihe nuoren elämässä ja huoltajana on hyvä olla selvillä lukion perusasioista. Lukio-opiskelu tuo opiskelijan arkeen sekä vapautta että vastuuta.

Huoltajan on tärkeää tutustua sähköisen viestintä- ja opintojen seurantajärjestelmä Helmin ohjeisiin ja lukion käytänteisiin sekä osallistua vanhempaniltoihin.

Ryhmänohjaaja on tärkeä linkki viestien välittämisessä huoltajan ja lukion välillä.

Kurssit

Lukio-opinnot on jaettu viiteen opetusjaksoon, joissa jokaisessa opiskellaan kuutta eri oppiaineen kurssia. Kurssit arvioidaan kokeiden palautusten jälkeen, jolloin arvosanat näkyvät Wilmassa.

Lukion ensimmäinen vuosi opiskellaan pääosin lukion pakollisia kursseja. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelija suuntaa opintojaan omien kiinnostustensa ja jatko-opintosuunnitelmiensa mukaisesti.

Lukion päättötodistus edellyttää 75 kurssin ja ylioppilastutkintotodistus edellyttää lisäksi vähintään neljän oppiaineen ylioppilaskokeiden suorittamista.

Lukion arkea voi seurata sekä Porkkalan lukion Instagram-tilillä että Toiminta/Lukiossa tapahtuu -sivuston kautta.