Kuvataide

Kuvataiteen lukiodiplomi

Kuvataiteen lukiodiplomilla opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamista tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia.

Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta, portfoliosta sekä valtakunnallisesta kuvataiteen päättötyöstä. Portfoliossa kuvataan työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta. Opetushallitus antaa vuosittain valtakunnallisen päättötyön tehtävät.

Ennen lukiodiplomia tulee suorittaa vähintään neljä kuvataiteen kurssia, joista yksi on KU01-kurssi, muut vapaasti valittavia valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä tai koulukohtaisia soveltavia kursseja.

Lukiodiplomikurssin KULD2 keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kuvataiteen-lukiodiplomi