Liikunta

Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Lukiodiplomikurssilla LILD4 opiskelija suorittaa valtakunnallisen liikunnan päättötyön, jota varten opetushallitus antaa vuosittain tehtävät. Ennen lukiodiplomin aloittamista on suoritettava neljä liikunnan kurssia.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/liikunnan-lukiodiplomi