Media

Median lukiodiplomi

Median lukiodiplomi edistää opiskelijan media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä ja antaa monipuolisia valmiuksia jatko-opintoihin. Lukiodiplomi antaa valmiuksia myös informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoon, mediasuhteen pohdintaan ja median toimintaympäristön hahmottamiseen.

Ennen lukiodiplomia tulee suorittaa neljä mediaan liittyvää valtakunnallista syventävää tai koulukohtaista soveltavaa äidinkielen, kuvataiteen, yhteiskuntaopin tai musiikin kurssia, joita ovat ÄI13, KU03, KU08, MU04, YH06 ja TA03. Lukiodiplomin osaksi voidaan harkinnanvaraisesti hyväksyä myös mediakokonaisuuden ulkopuolisia kursseja.

Lukiodiplomikurssilla MELD5 opiskelija antaa näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan ja suorittaa valtakunnallisen median lukiodiplomityön. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus. Opetushallitus antaa vuosittain lukiodiplomikurssin valtakunnalliset tehtävät. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/median-lukiodiplomi