Opinnot (LOPS2021)

Lukiossa opiskellaan pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia ja koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat kaikissa lukioissa sisällöltään samat.  Ne valmistavat opiskelijaa kohti ylioppilaskirjoituksia. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroin.

Opintojen suunnittelun apulaisia

Porkkalan-lukion-opiskelusuunnitelma

Opintopistekertyma-taulukko

Miltä kuulostaisivat Toiminnallinen harjoittelu, Tekoäly, Science in English, Ilmaisutaidon iloa, Digitaalinen kuvankäsittely ja Historian opintomatka?

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot ovat lukiokohtaisia ja ne arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Näillä valinnaisilla opintojaksoilla saa lisätietoja ja -taitoja itseä kiinnostavissa oppiaineissa ja aiheissa. Porkkalan lukiossa koulukohtaisten valinnaisten opintojen tarjonta on kaikissa oppiaineissa monipuolinen ja niissä näkyvät lukion vahvuudet ja erityisosaaminen. Opintojaksojen työskentelytavat ovat vaihtelevia ja opiskelijan omaa aktiivisuutta tukevia.

Opetussuunnitelmasta (LOPS2021) löytää kaikkien aineiden koko opetustarjonnan ja arviointiperusteet.

 Lue sisällöistä lisää Porkkalan lukion opetussuunnitelmasta (LOPS2021).

LOPS:iin syksyllä 2023 tehdyt muutokset löytyvät täältä:

https://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/20231522-3-97935.PDF