Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus toteutuu oppitunneilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisena ohjauksena. Opinto-ohjauksen sisältöjä ovat lukio-opintojen suunnittelu, opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen kehittäminen, ammattien ja työelämän tuntemus sekä erilaiset jatkokoulutusväylät.

Opiskelijat voivat tulla keskustelemaan opinto-ohjaajien kanssa lukio- tai jatko-opinnoista. Ajan ohjaukseen voi varata sähköpostilla, Wilma-viestillä, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.

Ryhmänohjaajat tapaavat opiskelijat viikottain ryhmänohjaustuokiossa ja haastattelevat kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja ohjaa tarvittaessa opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuoltohenkilöstön luokse.

Opinto-ohjaajien työhuoneet sijaitsevat A-talossa.

Satu Seppälä 040 126 9669
satu.seppala(a)kirkkonummi.fi
18, 19, 20 B-, E- ja F -ryhmät

Kristiina Laxén 040 126 9343
kristiina.laxen(a)kirkkonummi.fi
18, 19, 20 A-, C- ja D -ryhmät ja aikuislinjan ohjaus

Tuuli-Maria Turjanmaa 040 683 1380
tuuli-maria.turjanmaa(a)kirkkonummi.fi
17A ryhmä