Opiskelijakunta ja tutorit

Porkkalan lukiossa toimii aktiivinen opiskelijakunta sekä aktiiviset tutorit. Opiskelijakuntaa ohjaa opettaja
Niklas Pietilä. Tutoreiden vastuuopona toimii opinto-ohjaaja Annukka Leskinen.

Opiskelijakunta

Lukiolain (33§) mukaan Porkkalan lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan. Jokainen Porkkalan lukion opiskelija on opiskelijakunnan jäsen opintojen aloittamisesta valmistumiseensa asti. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Opiskelijakuntaa johtaa sen jäsenten muodostama opiskelijakunnan hallitus (OPKH). Hallitus toimii kaikkien Porkkalan lukion opiskelijoiden edustajana ja on aktiivisesti yhteyksissä rehtorin, opettajiston ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Erityisesti hallitus ideoi ja toteuttaa erilaisia tapahtumia sekä järjestää monenlaista toimintaa opiskelijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi ja yhteishengen vahvistamiseksi.

Kuka tahansa Porkkalan lukion opiskelija voi halutessaan hakea hallituksen jäseneksi ilmoittamalla selkeästi kiinnostuksensa asiasta hallituksen sen hetkiselle jäsenelle tai OPKH:n ohjaavalle opettajalle. Tärkein edellytys jäseneksi pääsemiselle on oma innostus ja kyky sitoutua osallistumaan aktiivisesti hallituksen toimintaan. Lukuvuoden mittaiseen hallitustoimintaan osallistumisesta opiskelija voi hakea 2 opintopisteen laajuisen suoritusmerkinnän.

Opsikelijakunnan tavoittaa sähköpostiosoitteesta: porkkalanlukio.opkh(a)kirkkonummi.fi

Tutortoiminta

Tutorointi tarkoittaa auttamista, tukemista, opastamista ja ohjaamista. Tutorit ovat joukko vanhempia opiskelijoita, jotka auttavat uusia opiskelijoita esimerkiksi lukujärjestysten teossa, kohottavat opiskelijoiden ryhmähenkeä ja tapaavat tutoroitaviaan lukuvuoden mittaan. Tutortoiminta perustuu siis vertaistukeen, sillä usein tutoropiskelija on kokenut samoja haasteita ja opintojen aloittamisen vaikeuksia kuin ensimmäistä lukiovuottaan aloitteleva opiskelija.

Porkkalan lukiossa tutorit tekevät yhteistyötä opiskelijakunnan hallituksen kanssa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämisessä.

Tutorit saavat koulutuksen ennen tutoroinnin alkamista. Tutoroinnista saa 2 opintopisteen laajuisen suoritusmerkinnän, kun opintojakson tuntimäärä täyttyy.