Opiskeluhuolto

Kuraattori

Kuraattori on sosiaalityön asiantuntija oppilaitosyhteisössä. Kuraattori tarkastelee sosiaalisia ilmiöitä kokonaisvaltaisesti yksilön, perheen, ryhmän ja oppilaitosyhteisön tasolla. Kuraattorityössä edistetään opiskelijoiden sosiaalista kasvua ja arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Kuraattorityön tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, sosiaalisen kehityksen ja opiskelun tukeminen sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sosiaalityön keinoin.

Kuraattorin työhuone sijaitsee L-talon 2. kerroksessa.

Miia Kettula 0405205386
miia.kettula(a)kirkkonummi.fi

Psykologi

Psykologin työn tavoitteena on edistää opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden saavuttamista lukiossa. Lukiopsykologi edustaa kouluyhteisössä psykologista asiantuntemusta ja pyrkii tuomaan tietoa yhteisölle nuoren psykologisesta kehityksestä, psyykkisestä hyvinvoinnista ja oppimisen psykologiasta. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä nuoren huoltajien, opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työn painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa tuen tarjoamisessa.

Psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus opiskelussa ja kehityksessä ilmenevien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Tarvittaessa opiskelija voidaan ohjata saamaan myös muita kuin opiskeluhuollon palveluja.

Psykologin työhuone sijaitsee L-talon 2. kerroksessa.

Satu Viitala 040 126 9577
satu.viitala(a)kirkkonummi.fi

Terveydenhoitaja ja opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on kokonaisvaltaista opiskelua ja opiskelijoiden hyvinvointia tukevaa toimintaa. Terveydenhoitajan tehtävänä on opiskelijoiden opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen, terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalveluiden järjestäminen sekä opiskeluympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen.  Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä moninaisissa omaan elämään ja opiskeluun liittyvissä asioissa sekä mielenterveyttä, päihdeongelmaa tai seksuaaliterveyttä koskevissa asioissa.

Terveydenhoitajan työhuone sijaitsee L-talon 3. kerroksessa.

Tiina Heikurainen 050 414 1286
tiina.heikurainen(a)kirkkonummi.fi