Painotukset

Lukuaineiden rinnalla korostamme taito- ja taideaineiden merkitystä nuoren kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Tarjoamme urheilun ja opiskelun yhdistävän liikuntapainotuksen ja monipuolisen taidepainotuksen.

Painotuksiin ei haeta erikseen, vaan ne toteutuvat kurssivalintojen kautta. Painotukset näkyvät koulun arjessa esimerkiksi suosittuna aamuliikuntana, musiikkinäytelminä ja kuvataidenäyttelyinä. Painotukset mahdollistavat myös lukiodiplomien suorittamisen osana lukio-opintoja.

Lue lisää painotuksista:

Liikuntapainotus
Tulevaisuuslinja