Ylioppilastutkinto

www.ylioppilastutkinto.fi

Yo-tutkinnon keväällä 2022 tai myöhemmin aloittavat

YO- tutkintoon kuuluu viisi koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä (S2) koe on pakollinen kaikille. Lisäksi kokelas valitsee vähintään neljä yo-koetta vähintään kolmesta seuraavista aineryhmistä:

  • toisen kotimaisen kielen koe A- tai B-taso, valinnainen
  • vieraan kielen koe A- tai B-taso, valinnainen
  • matematiikan koe A- tai B-taso, valinnainen
  • reaaliaineen koe, valinnainen

Vähintään yhden kokeen tulla olla vaativa pitkän oppimäärän (A-taso) koe.

Lähde:https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/tutkinnon-suorittaminen/tietoa-kokelaalle

Äidinkieli, kielet ja matematiikka

Äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -ylioppilaskoe on kaikille pakollinen, muut kokeet ovat valinnaisia. Äidinkielen koe sisältää kaksi osaa: lukutaidon kokeen ja kirjoitustaidon kokeen, jotka suoritetaan eri koepäivinä. Suomi toisena kielenä -ylioppilaskoe suoritetaan yhtenä koepäivänä.

Toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja matematiikan kokeessa järjestetään kahden tasoiset kokeet, joista voi valita kumpaan kokeeseen osallistuu.

Ainereaali

Ainereaalin ylioppilaskoe järjestetään kahtena eri päivänä samalla tutkintokerralla siten, että yksi ainereaali kirjoitetaan yhtenä päivänä. Samalla tutkintokerralla voi osallistua kahteen ainereaalin kokeeseen eri koepäivinä. Reaaliaineet on jaettu koepäiviin seuraavasti:

  1. päivä psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia
  2. päivä uskonto evankelis-luterilainen ja ortodoksinen, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto.

Yo-tutkinnon järjestäminen ja suorittaminen

Ylioppilastutkinnon kokeita järjestetään kaksi kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä. Yo-kokeet suoritetaan sähköisesti kokelaan omalla kannettavalla tietokoneella. Ylioppilastutkinto pitää suorittaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Kun kolme peräkkäistä tutkintokertaa on käytetty, mutta lukion oppimäärä on kesken, ei voi enää lisätä uusia yo-kokeita yo-tutkintoon . Vasta ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen voi täydentää yo-tutkintoa ylimääräisillä uusilla yo-kokeilla. Hyväksytysti suoritettuja yo-kokeita voi korottaa rajattomasti ja hylättyjä yo-kokeita kolme kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana.

Ylioppilaskokeet läpäissyt saa ylioppilastutkintotodistuksen, kun lukion koko oppimäärä vähintään 150 opintopistettä (tai 75 kurssia) on suoritettu. Yo-todistukseen perustuva valinta korkeakouluihin lukion jälkeen edellyttää hakijalta viiden tai kuuden ylioppilaskokeen suorittamista.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeeseen voi osallistua, kun on suorittanut ylioppilaskokeena olevan oppiaineen kaikki pakolliset opinnot. Ylioppilaskokeet perustuvat lukion pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten  opintojen sisältöihin.

Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuun puoliväliin mennessä ja syksyn kirjoituksiin toukokuun loppuun mennessä. Ylioppilaskokeisiin ilmoittaudutaan jokaiselle tutkintokerralle erikseen Wilmassa ja valmistuneet, korottamaan tulevat opiskelijat ilmoittautuvat lukion ilmoittautumislomakkeella.

Vanhat yo-kokeet ja mallivastaukset:
https://yle.fi/aihe/abitreenit/