Ylioppilastutkinto

www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkintoon sisältyy vähintään neljä ylioppilaskoetta seuraavasti:

äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä pakollinen
toisen kotimaisen kielen koe A- tai B-taso valinnainen
vieraan kielen koe A- tai B-taso valinnainen
matematiikan koe A- tai B-taso valinnainen
reaaliaineiden koe valinnainen.

Ylioppilaskokeet läpäissyt saa ylioppilastutkintotodistuksen, kun lukion koko oppimäärä vähintään 75 kurssia on suoritettu. Jatko-opinnot korkeakouluissa edellyttävät hakijalta viiden tai kuuden ylioppilaskokeen suorittamista.

Äidinkieli, kielet ja matematiikka

Äidinkielen ylioppilaskoe on kaikille pakollinen, muut kokeet ovat valinnaisia. Äidinkielen koe sisältää kaksi osaa: lukutaidon kokeen ja tekstitaidon kokeen, jotka suoritetaan eri koepäivänä.

Toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja matematiikan kokeessa järjestetään kahden tasoiset kokeet, joista voi valita, kumpaan kokeeseen osallistuu. Kuitenkin vähintään yhdessä pakollisessa aineessa tulee suorittaa vaativampi A-tason koe. Pakollisten kokeiden lisäksi voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Ainereaali

Ainereaalin ylioppilaskoe järjestetään kahtena eri päivänä samalla tutkintokerralla siten, että yksi ainereaali kirjoitetaan yhtenä päivänä. Samalla tutkintokerralla voi osallistua kahteen ainereaalin kokeeseen eri koepäivinä. Reaaliaineet on jaettu koepäiviin seuraavasti:

  1. päivä psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia
  2. päivä uskonto evankelis-luterilainen ja ortodoksinen, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Ylioppilastutkinnon kokeita järjestetään kaksi kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä. Ylioppilastutkinto pitää suorittaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Sen jälkeen tutkintoa voi täydentää ylimääräisillä ylioppilaskokeilla ilman aikarajoja.

Ylioppilaskokeet perustuvat lukion pakollisten ja syventävien kurssien sisältöihin. Ylioppilaskokeeseen voi osallistua, kun on suorittanut ylioppilaskokeena olevan oppiaineen kaikki pakolliset kurssit.

Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuun puoliväliin mennessä ja syksyn kirjoituksiin toukokuun loppuun mennessä. Ylioppilaskokeisiin ilmoittaudutaan jokaiselle tutkintokerralle erikseen lukion ilmoittautumislomakkeella.

Kokeet suoritetaan sähköisesti kokelaan omalla kannettavalla tietokoneella.

Hyödyllisiä linkkejä yo-kokelaalle

Vanhat yo-kokeet ja mallivastaukset https://yle.fi/aihe/abitreenit/

Sähköiset Internetix-kirjat lukiokurssien kertaamiseen

http://opinnot.internetix.fi/fi/tools/materiallist/def?materials=1817757