Kurkistuskurssit

Kurkistuskurssien tarkoitus on tutustuttaa lukiolaisia korkeakouluopiskeluun. Kurkistuskurssi voidaan hyväksilukea lukion Tom09 opintojaksoon, jos se on 2 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Jokainen ammattikorkeakoulu ja yliopisto tarjoavat omia kurkistuskurssejaan. Tässä muutama esimerkki:

Yliopistojen kurkistuskurssit lukiolaisille

Helsingin yliopiston tutustumiskurssit lukiolaisille:
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/tutustumiskurssit

Jyväskylän yliopiston kurkistuskurssit:
https://www.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/maksuttomat-opinnot-jyu-avoimessa-yliopistossa

Turun yliopiston tutustumiskurssit:
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/uutuuksia-ja-maksuttomia-opintoja-avoimessa-yliopistossa-lukuvuonna-2023-2024

Ammattikorkeakoulujen kurkistuskurssit lukiolaisille

Laurea AMK: 
https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/kurkistuskurssit/

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK:
https://kauppa.humak.fi/avoin-amk/lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville/kurkistuskurssit/

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK: 
https://www.diak.fi/avoin-amk/opintotarjonta/toisen-asteen-opiskelijoille/