Kurkistuskurssit

Kurkistuskurssien tarkoitus on tutustuttaa lukiolaisia korkeakouluopiskeluun. Kurkistuskurssi voidaan hyväksilukea lukion Tom09 opintojaksoon, jos se on 2 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Jokainen ammattikorkeakoulu ja yliopisto tarjoavat omia kurkistuskurssejaan. Tässä muutama esimerkki:

Yliopistojen kurkistuskurssit lukiolaisille

Helsingin yliopiston tutustumiskurssit lukiolaisille:
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/tutustumiskurssit

Jyväskylän yliopiston kurkistuskurssit:
https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/tutustu-yliopistoon/tutustumiskurssit

Turun yliopiston tutustumiskurssit:
https://www.utu.fi/fi/lukioyhteistyo-ja-yliopisto-opinnot-lukiolaisille

Ammattikorkeakoulujen kurkistuskurssit lukiolaisille

Laurea AMK: 
https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/kurkistuskurssit/

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK:
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kurkistuskurssit_Humak.pdf

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK: 
https://www.diak.fi/avoin-amk/opintotarjonta/toisen-asteen-opiskelijoille/