Valintaperusteet

Tulevaisuuslinjalle haetaan kevään lukiokoulutuksen yhteishaussa ja linja on Opintopolussa omana hakukohteenaan. Linjalle valitaan 30 opiskelijaa.

Tulevaisuuslinjan valintaperusteena ovat peruskoulun päättötodistuksen kaikki lukuaineet siten, että äidinkielen, englannin, matematiikan, fysiikan, maantiedon ja yhteiskuntaopin arvosanat painotetaan kertoimella 2.

Linjalle valittavan opiskelijan painotetun keskiarvon tulee olla vähintään Porkkalan lukion alin hyväksyttävä keskiarvo.