Erityisopetus

Pakolliseen lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia kartoittavaan lukiseulaan osallistuvat kaikki 1. vuositason opiskelijat 1. jakson aikana. Lukiseulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan luki-testiin.

Yksilötestissä havaitun lukivaikeuden perusteella opiskelijalle myönnetään oikeus lisäaikaan lukion koeviikolla harkinnan ja tarpeen mukaan. Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Lisätietoa kannattaa kysyä erityisopettajalta.

Ylioppilaskokeisiin voi anoa lisäaikaa keskivaikean tai vaikean luki-vaikeuden perusteella. Lisäaikaa anotaan ennen, kuin opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran ylioppilaskokeisiin. Anomus tulee toimittaa ylioppilastutkintolautakuntaan kevään kirjoituksia varten viimeistään 23.11. ja syksyn kirjoituksia varten 23.4. Anomus laaditaan yhdessä lukion erityisopettajan kanssa. Tarkemmat ohjeet löytyvät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta kohdasta Erityisjärjestelyt. 

Oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa on mahdollista saada tukea. Tuki voidaan toteuttaa aineenopettajan ja erityisopettajan samanaikaisopetuksena tai yksilöohjauksena.

Erityisopettajan työhuone sijaitsee L-talon 2. kerroksessa.

Risto Niinikivi 050 414 3640   
risto.niinikivi(a)kirkkonummi.fi