Erityisopetus

Lukion erityisopetus on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea opiskeluun tai oppimiseen. Tuen saanti lukion erityisopettajalta ei vaadi erillisiä päätöksiä vaan opiskelija tai hänen huoltajansa voi halutessaan pyytää erityisopettajan tukea. Perusopetuksessa käytettävä kolmiportainen tukimalli ei ole lukiossa käytössä eikä henkilökohtaisen opetuksen järjestämisen suunnitelmaa tehdä lukiossa opiskeleville. Lukion opiskelijalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka perustuu esim. lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuteen tai johonkin muuhun oppimiseen liittyvään vaikeuteen. Lukiossa ei toteuteta pienryhmäopetusta eikä oppiaineen yksilöllistämistä voida tehdä lukio-opinnoissa.

Yleisiä tuen muotoja lukiossa ovat lisäaika kokeisiin ja tehtäviin, erityisopettajan yksilöohjaus sekä aineenopettajan ja erityisopettajan toteuttama samanaikaisopetus luokassa.

LUKI-testaus ja lisäaika yo-kokeisiin

Pakolliseen lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia kartoittavaan lukiseulaan osallistuvat kaikki 1. vuositason opiskelijat 1. jakson aikana. Lukiseulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu opiskelijoita haastatteluun ja mahdolliseen tarkempaan luki-testiin.

Yksilötestissä havaitun lukivaikeuden perusteella opiskelijalle myönnetään oikeus lisäaikaan lukion koeviikolla harkinnan ja tarpeen mukaan. Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta on opiskelijalla ja huoltajalla. Lisätietoa kannattaa kysyä erityisopettajalta.

Ylioppilaskokeisiin voi anoa lisäaikaa keskivaikean tai vaikean luki-vaikeuden perusteella. Lisäaikaa anotaan ennen, kuin opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran ylioppilaskokeisiin. Anomus tulee toimittaa ylioppilastutkintolautakuntaan kevään kirjoituksia varten viimeistään 23.11. ja syksyn kirjoituksia varten 23.4. Anomus laaditaan yhdessä lukion erityisopettajan kanssa. Tarkemmat ohjeet löytyvät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta kohdasta Erityisjärjestelyt. 

Erityisopettajan työhuone sijaitsee L-talon 2. kerroksessa.

Risto Niinikivi 050 414 3640   
risto.niinikivi(a)kirkkonummi.fi