Lomakkeet

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2024 YO-KOKEISIIN:
TUTKINNON TÄYDENTÄJÄ/KOROTTAJA

Ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin on auki 27.5.2024 klo 15:00 asti.

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen:

 1. Lataa/tallenna lomake omalle koneellesi
 2. Avaa lomake omalta koneeltasi
 3. Täytä lomake ja tallenna se omalla nimelläsi
 4. Lähetä täytetty lomake koulusihteerille

ANOMUS OSALLISTUMISOIKEUDESTA YO-KOKEESEEN

Jos olet ilmoittautunut yo-kokeeseen, mutta sinulta puuttuu yo-koeaineen pakollisen kurssin/opintojakson kurssi-/opintojaksomerkintä, niin täytä anomus osallistumisoikeudesta. Toimita täytetty anomus sähköisesti rehtorille matti.autero(a)kirkkonummi.fi.

HUOM! Anomus on oppiainekohtainen.

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen:

 1. Lataa/tallenna lomake omalle koneellesi
 2. Avaa lomake omalta koneeltasi
 3. Täytä lomake ja tallenna se omalla nimelläsi
 4. Lähetä täytetty lomake rehtorille

Voit myös täyttää lomakkeen suoraan linkistä ja täyttämisen jälkeen tallentaa sen muutoksien kanssa.

Voit myös tulostaa täytetyn lomakkeen ja toimittaa sen rehtorille.


LAITESOPIMUS UUSILLE LUKIOLAISILLE

Lue huolellisesti sopimus huoltajan kanssa. Ota tulostettu ja allekirjoitettu sopimus mukaan ensimmäisenä koulupäivänä. Tulosta sopimus kaksipuoleisena ja muista ottaa reppu/laukku johon saat tietokoneen ja koulun tarjoamat kuulokkeet turvallisesti.

Lukuvuoden 2024-2025 tulossa kesän aikana!


HAKEMUS/HYVÄKSILUETTAVAT

Omassa oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella tehdyt opinnot.

Täytä lomake huolella. Lisää liitteeksi tarvittavat todistukset. Voit lähettää samalla lomakkeella useamman hakemuksen. Tietoturvasysistä lomake täytetään siten, että siihen kirjaudutaan EDU-tunnuksilla.

HUOM! T03 -kurssi (ops 2016) ja TO14- opintojakso (ops 2021) voidaan hyväksi lukea seuraavat osasuoritukset (vähintään 2 alla olevasta listasta). Voit saada vain yhden (1) TO-kurssisuorituksen vaikka olisit suorittanut useamman kuin kaksi alla olevasta listasta.

• Ajokortti (B)
• Lentolupakirja
• Hygieniapassikoulutus ja -testi (huom. anniskelupassia ei hyväksi lueta)
• MLL:n lastenhoitokurssi
• Metsästäjäkurssi ja -tutkinto
• Hyvinvointiosaaminen
• Työturvallisuuskortti
• Tulityökortti
• Ensiapukoulutus (EA1 tai laajuudeltaan muu vastaava)
• Harrastusten johtamiseen liittyvä koulutus

Täytä lomake tästä.


SUORITUSMERKINTÄPYYNNÖT

Voit pyytää lukion päättötodistukseen seuraavista oppiaineista numeroarvostelun sijaan suoritusmerkinnän (S), mikäli olet suorittanut ko. oppiaineesta vain yhden kurssin. Valinnaisissa B2- ja B3- kielissä voit pyytää suoritusmerkintää, jos olet suorittanut 1 – 2 kurssia. Liikunnasta voit pyytää päättötodistukseen suoritusmerkinnän riippumatta kurssimäärästäsi.

Tietoturvasysistä lomake täytetään siten, että siihen kirjaudutaan EDU-tunnuksilla.

Täytä lomake tästä.


ANOMUS LUKIO-OPINTOJEN JATKAMISESTA 4. VUODEN JÄLKEEN

Opinto-oikeus tutkintotavoitteeseen nuorten lukiokoulutukseen on voimassa neljä vuotta. Mikäli opiskelija ei saa tutkintoa valmiiksi tässä ajassa, hänelle voidaan perustellusta syystä myöntää oikeus jatkaa opintojaan viidentenä vuonna.

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen:

 1. Lataa/tallenna lomake omalle koneellesi
 2. Avaa lomake omalta koneeltasi
 3. Täytä lomake ja tallenna se omalla nimelläsi
 4. Lähetä täytetty lomake rehtorille

ILMOITUS LUKIOSTA EROAMISESTA LOMAKE -PORKKALAN LUKIO

Palauta täytetty eroilmoitus omalle opolle.


OPPIVELVOLLISUUDEN SUORITTAMISEN KESKEYTTÄMINEN (Oppivelvollisuuslaki 7 §)

Oppivelvollisen ollessa jonkin koulutuksen järjestäjän opiskelija, oppivelvollisuuden määräaikaisesta keskeyttämisestä päättää koulutuksen järjestäjä. Tällöin hakemus toimitetaan koulun/oppilaitoksen rehtorille. Jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Tällöin hakemus toimitetaan Kirkkonummen suomenkielisten opetuspalvelujen oppivelvollisuudesta vastaavalle suunnittelijalle, Ervastintie 2, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai kunnan kirjaamoon (kirjaamo@kirkkonummi.fi).

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen:
HUOM! Voit myös suoraan tulostaa lomakkeen ja täyttää sen käsin.

 1. Lataa/tallenna lomake omalle koneellesi
 2. Avaa lomake omalta koneeltasi
 3. Täytä lomake (tallenna tarvittaessa)
 4. Tulosta täytetty lomake ja allekirjoita se
 5. Toimita allekirjoitettu lomake rehtorille tai kirjaamoon, yllä olevan ohjeen mukaan