Lukiodiplomit

Lukiodiplomeilla erityisosaamista

Kannustamme opiskelijoita suorittamaan lukiodiplomeita osana lukio-opintoja. Lukiodiplomeilla voi osoittaa laajaa osaamista muissakin kuin ylioppilaskokeessa kirjoitettavissa aineissa. Hyvin suoritetusta lukiodiplomista on hyötyä moniin jatko-opintoihin pyrittäessä.

Lukiodiplomit liittyvät sisällöllisesti lukiomme painotuksiin, ja niiden suorittamiseen voi valita joustavia polkuja. Polkuihin voi sisällyttää esimerkiksi kuoro- tai steel band -musisoinnin, näyttämöilmaisun, nykytaiteen, valokuvauksen, luovan kirjoittamisen tai verkkojulkaisun opiskelua. Lukiodiplomi voi tarkoittaa myös monipuolista syventymistä liikuntaan oman liikunta-aktiivisuuden siivittämänä.

Opetushallituksen ohjeiden mukainen lukiodiplomityö toteutetaan erillisellä diplomikurssilla, jonka aikana opiskelija saa perusteelliset ohjeet tehtävän suorittamista varten.
https://www.oph.fi/fi/lukiodiplomit

Lukiodiplomit Porkkalan lukiossa

Lukiodiplomien kuvaukset ovat oppiaineiden omilla sivuilla, joihin pääsee klikkaamalla oheista linkkiä tai navigoimalla. Valtakunnaliset lukiodiplomit, joita voi suorittaa Porkkalan lukiossa:
Kuvataide
Liikunta
Musiikki
Teatteri

Porkkalan lukion oma lukiodiplomi Kirjallisuus