Tulevaisuuslinja

Tulevaisuuslinja aloittaa osana Porkkalan lukion yleislukiokoulutusta syksystä 2021 alkaen. Linjan painopisteinä ovat tieteellinen ajattelu, teknologian kehityksen trendit ja kestävän kehityksen periaatteet. Tulevaisuuslinja tarjoaa motivoituneille opiskelijoille mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaista, tieteenalojen rajat ylittävää ja tulevaisuusorientoitunutta ajattelua.

Ensimmäiset opiskelijat voivat hakea linjalle kevään 2021 lukiokoulutuksen yhteishaussa. Linjalle valitaan 30 opiskelijaa. Lisätietoa linjan sisällöistä ja linjalle hakemisesta saat seuraamalla Porkkalan lukion kotisivuja.