Tulevaisuuslinja

Ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet opinnot Porkkalan lukion tulevaisuuslinjalla syksyllä 2021.

Linjan painopisteinä ovat tieteellinen ajattelu, teknologian kehityksen trendit ja kestävän kehityksen periaatteet.

Tulevaisuuslinja tarjoaa motivoituneille opiskelijoille mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaista, tieteenalojen rajat ylittävää ja tulevaisuusorientoitunutta ajattelua.

Lisätietoa linjasta saat TULE-linjan omilta nettisivuilta: https://www.porkkalanlukio.fi/hae-meille-2/