Materiaalit ja teknologia – tarpeeksi haastava mutta mukava

Kemia 4 on toisiksi viimeinen syventävä kemian kurssi. Sen aiheita ovat hapetus-pelkistysreaktiot, sähkökemialliset reaktiot, esimerkiksi sähkökemiallinen pari ja elektrolyysi, ja metallien ja polymeerien ominaisuudet.

Neljäs kurssi on monen haastatellun opiskelijan mielestä haastavin tähän mennessä, mutta myös vaikeustasoltaan ”ihan mediumi”. Tässä vaiheessa kemian opiskelua joukosta tosin ovat karsiutuneet he, joita kemia ei kiinnosta. Asiat oppiakseen pitää tehdä paljon tehtäviä. Kurssilla opitaan myös käytännössä. Huolimatta vaikeustason kasvusta opiskelijat kuvailevat tunteja mukaviksi ja kiinnostaviksi. Kemia neljäs kurssi kannattaa, jos kemia vähänkään kiinnostaa!