Johdatus filosofiseen ajatteluun – millainen aine filosofia on?

Lukiossa filosofiaa on kaksi pakollista kurssia. Yläasteella filosofiaa on sivuttu uskonnon etiikan tunneilla, mutta se sisältää paljon muutakin kuin vain pohdintaa oikeasta ja väärästä. Filosofia opettaa ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelle”. Oppitunneilla keskustellaan ja tehdään ajatuskokeita, kysytään: ”Mitä jos…?”. Sen lisäksi opiskellaan käsitteitä, joita sitten sovelletaan tehtävissä.

Ensimmäisen kurssin aiheita ovat esimerkiksi paradoksit, kuten ”tämä lause on valetta”, kriittinen ajattelu, käsitteet ja argumentaatio. Argumentointi ja perusteluiden analyysi kuuluvat filosofiaan mutta myös äidinkieleen ja muihin aineisiin.

Filosofia vapauttaa ajattelun uristaan ja tukee useita eri oppiaineita. Filosofian tunnilla opitut taidot saattavat olla hyödyllisiä yllättävissä tilanteissa. Filosofian tunnille kannattaakin mennä avoimin mielin!