Tulevaisuuslinjan avajaiset 11.11.2021

Suomen ensimmäinen lukion tulevaisuuslinja Kirkkonummella 

28.10.2021 | Porkkalan lukio, Kirkkonummi 

Porkkalan lukion tulevaisuuslinjan avajaisia vietetään 11.11.2021.  Avajaisjuhlan puhujavieraina ovat meteorologi Kerttu Kotakorpi ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen.   

Tulevaisuuslinjalta nuoret saavat eväitä tulevaisuuden maailmaan ja sen haasteisiin. Opinnoissa painottuvat tulevaisuuden taidot, tiede, teknologia ja kestävä kehitys. Opintoja kehitetään yhteistyössä Turun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. 

Kuvassa linjan koordinaattori Eevi Myllylahti ja tulevaisuuslinjan opiskelijoita. 

Kuva: Antti Lehtonen

Jokaisen koulun tehtävä esikoulusta yliopistoon on antaa oppilaille ja opiskelijoille valmiuksia kohdata tulevaisuus. Muuttuvassa maailmassa, jossa ilmastonmuutos, digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat ympäristöä, työtä ja sosiaalisia suhteita, tämä tehtävä korostuu. 

– Humaani ja kannustava ajatus kestävästä tulevaisuudesta jäsentää sisältöjä ja opiskelua lukiomme tulevaisuuslinjalla, kertoo Porkkalan lukion rehtori Matti Autero.

Tänä syksynä noin kolmekymmentä ensimmäisen vuoden opiskelijaa aloitti Porkkalan lukion uudella tulevaisuuslinjalla. He suorittavat ylioppilastutkinnon ja lukion päättötodistuksen lisäksi ainutlaatuisia tulevaisuusopintoja osana tutkintoaan.  Näissä opinnoissa opiskelijat hankkivat tietoja ja taitoja, joiden on ennakoitu olevan tarpeellisia siinä tulevaisuuden maailmassa, jossa he tulevat toimimaan ja rakentamaan elämäänsä.

– Tulevaisuuspainotteiset opinnot omassa lähilukiossa herättivät kiinnostukseni. Uskon, että opinnot auttavat minua ymmärtämään paremmin tulevaisuuden ilmiöitä, kertoo linjan opiskelija Maliina Heikkilä. 

Tulevaisuuslinjan opiskelijat perehtyvät tiedeperusteisesti tulevaisuuden maailman yhteiskunnallisiin murroksiin, teknologisen kehityksen trendeihin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Opiskelussa korostuvat yhteisöllinen aktiivisuus ja vuorovaikutustaidot, jotka edistävät nuorten kykyä toimia aktiivisesti moniarvoisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa. Toimintaa täydentävät monipuoliset yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan esimerkiksi korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön muodossa. Tänä vuonna opiskelijat osallistuvat muun muassa teknologiamessuille ja lukiolla järjestetään tekoälyaiheinen teemapäivä. 

– Odotan, että opinnot lisäävät tietoisuuttani tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja omista vaikutusmahdollisuuksistani niihin. Linjalla painottuvat aineet, jotka muutenkin kiinnostivat minua ja uskon, että opinnoissa pääsen perehtymään niihin syvällisemmin, kommentoi opintonsa linjalla aloittanut Milja Pulli.

11.11.2021 pidetään tulevaisuuslinjan avajaiset. Juhlan puhujavieraaksi on kutsuttu meteorologi Kerttu Kotakorpi. Hän kertoo tuoreen tietokirjansa Suomen luonto 2100 pohjalta, millaisia muutoksia ympäristössämme tapahtuu ilmastonmuutoksen seurauksena. Toisena puhujavieraana Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen puhuu otsikolla ”Tulevaisuuksista tietämisestä tulevaisuuden tekemiseen”. Tilaisuudessa ratkeaa myös opiskelijoiden lisäarvokilpailun voittaja. 

Lisätietoja: 

Matti Autero 

Rehtori 

050-3107078 

matti.autero@kirkkonummi.fi 

Eevi Myllylahti 

Linjan koordinaattori 

050-3272861

eevi.myllylahti@kirkkonummi.fi 

Linkit:  

Tulevaisuuslinja

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus

Suomen ensimmäinen lukion tulevaisuuslinja Kirkkonummella

Tulevaisuuslinjan esittelyvideo